Kolejny pożar sadzy w kominie. Straż przypomina o przeglądach

Gaszenie pożaru sadzy w kominie (fot. KP PSP Tczew)
Tczew - Kolejny pożar sadzy w kominie. Straż przypomina o przeglądach
Kolejna interwencja strażacka związana z pożarem sadzy w kominie. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 lutego. Służby przyjęły informację o pożarze o godzinie 16.12:

- Chodzi o budynek mieszkalny wielorodzinny w Cierzpicach. Był to pożar sadzy w kominie, na miejsce zadysponowano 4 zastępy straży pożarnej. Osób poszkodowanych nie ma - mówi st. kpt. Mariusz Stawicki, rzecznik Komendy Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.


W ostatnich dniach straż pożarna interweniowała wiele w związku z zatruciem tlenkiem węgla i pożarami spowodowanymi niedrożnym przewodem kominowym lub wentylacyjnym.

Dlatego przypominamy, że:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 290) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł.

Jednak najcięższą karą jest pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem. 

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA