Sposób prezentacji

Istnieje wiele sposobów prezentacji ilości zanieczyszczeń w powietrzu. W poniższym systemie przyjęto metodę najpopularniejszą w Polsce, bazującą na wartościach maksymalnych z ostatniej godziny. Czujniki zbierają informacje o 3 rodzajach pyłów zawieszonych w powietrzu PM1, PM2.5 i PM10, jednak do obliczeń indeksu jakości brane pod uwagę są wyłącznie pomiary PM2.5 i PM10. Wartość liczbowa, która jest tutaj prezentowana jako indeks to maksymalna wartość ze średnich dla PM2.5 i PM10.

Opis indeksu jakości powietrza

0-1
Bardzo dobry
1-3
Dobry
3-5
Umiarkowany
5-7
Dostateczny
7-10
Zły
>10
Bardzo zły
* Indeks jakości powietrza ** ug/m3