Zespół ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego sprawdził złożone wnioski

Malownicza panorama Gniewa (fot. gniew.pl)
Tczew - Zespół ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego sprawdził złożone wnioski
Do 28 lutego, można było składać wnioski w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego. Do magistratu wpłynęło łącznie piętnaście projektów. 6 marca Zespół ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego weszli gniewscy urzędnicy, odbył spotkanie, sprawdzając wnioski pod względem formalno-prawnym. Mieszkańcy miasta i gminy Gniew złożyli 6 propozycji na wykonanie małych (do 10 000 zł) i 9 na realizację dużych (powyżej 10 000 zł) projektów obywatelskich.

Znalazły się wśród nich między innymi propozycje inwestycji rekreacyjnych, takich jak: budowa siłowni zewnętrznej, budowa boisk sportowych czy placów zabaw, ale nie zabrakło również propozycji inwestycji drogowych. Wnioskodawcy starają się bowiem o dofinansowanie remontów dróg czy budowy chodników.

Dziewięć wniosków dotyczy projektów dużych - koszt ich realizacji jest wyższy niż 10 tys. zł, a sześć złożonych zostało na tzw. małe projekty, poniżej 10 tys. zł. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi formalno-prawne. Tylko jeden wniosku dotyczy realizacji zadania na terenie miasta.


Po sprawdzeniu wniosków przez zespół urzędników, dokumenty trafią do oceny przez Komisję doraźną Rady Miejskiej w Gniewie, która dokona wyboru projektów do realizacji.

4 kwietnia poznamy listę projektów dopuszczonych do głosowania. Głosy na poszczególne projekty oddawać będzie można od 5 do 18 kwietnia.

Drukuj
Prześlij dalej