Tylko do końca miesiąca po dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne

MOPS w Tczewie (fot. tcz.pl)
Tczew - Tylko do końca miesiąca po dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne
Jeszcze tylko do końca października można ubiegać się o dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne, które będzie wypłacane w listopadzie i grudniu br. Pomoc przyznaje i wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zamieszkałych na terenie miasta Tczewa dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w miesiącach listopadzie i grudniu 2011r. będzie przyznawał i wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

- Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2011 r złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wniosek o przyznanie pomocy. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. - wyjaśnia Michał Kremer, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Szczegółowe informacje na temat dodatkowej pomocy można uzyskać w Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod numerem telefony (58) 532-73-90 lub na stronie internetowej ośrodka www.mops.tczew.pl .
Drukuj
Prześlij dalej