Kalendarz wyborczy wyborów samorządowych 2024

Wybory 2024 (fot. tcz.pl)
Kalendarz wyborczy wyborów samorządowych 2024
Na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw czeka rozporządzenie premiera Donalda Tuska w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbędą się 7 i 21 kwietnia.

Do 4 marca będzie można zgłaszać listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta Warszawy. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upłynie 14 marca.

Do rozporządzenia załączono kalendarz określający terminy poszczególnych czynności wyborczych.

Zgodnie z nim, do dnia 12 lutego 2024 r. przewiduje się następujące czynności:


- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

Do dnia 22 lutego 2024 r.:

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Do dnia 27 lutego 2024 r.:

- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

Do dnia 4 marca 2024 r. (do godziny 16:00):

- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

Do dnia 8 marca 2024 r.:


- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do dnia 13 marca 2024 r.:

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

Do dnia 14 marca 2024 r. (do godz. 16.00):

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Do dnia 15 marca 2024 r.:

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

Do dnia 18 marca 2024 r.:

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

Od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00:

- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do dnia 25 marca 2024 r.:

- podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

Do dnia 28 marca 2024 r.:

- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

Do dnia 29 marca 2024 r.:

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Do dnia 4 kwietnia 2024 r.:

- poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

W dniu 5 kwietnia 2024 r. (o godz. 24.00):

- zakończenie kampanii wyborczej

W dniu 7 kwietnia 2024 r. (godz. 7.00-21.00):

- głosowanie

Źródło: samorzad.pap.pl

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (1)
dodaj komentarz

 • Rutz_gość_gość_gość

  19.03.2024, 12:15

  Credit

  Chciałbym polecić wam wszystkim wiarygodnego i szczerego prywatnego pożyczkodawcę, który zatwierdził moją pożyczkę w ciągu kilku godzin po tylu nieudanych próbach uzyskania pożyczki. Byłem zaskoczony i szczęśliwy, że prywatny pożyczkodawca mnie uratował i zaoferował mi pożyczka z oprocentowaniem 2%, skontaktuj się z nią teraz, jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki E-mail: christywalton355@gmail.com

  Odpowiedz
  IP: 212.108.xx7.xxx 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.