Zmieniają plan - zapraszają na debatę

Podziemne parkingi, szklane bryły - na razie trudno w to uwierzyć, ale dzięki unijnym funduszom tak może wyglądać dworzec
Tczew - Zmieniają plan - zapraszają na debatę
Tylko do najbliższego czwartku (24.09) w tczewskim magistracie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cała sprawa wiąże się z budową Transportowego Węzła Integracyjnego, który powstanie w okolicach dworca. Pracownicy magistratu zaplanowali również dyskusję na ten temat.

Projekt można obejrzeć w siedzibie Urzędu Miejskiego (pokój nr 53 w godz. od 8.oo do 15.oo). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w środę, 23 września, w magistracie (sala nr 8) o godz. 17.oo.

- Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tczewa na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2009 r. - informuje Małgorzata Mykowska z tczewskiego magistratu.


Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia