Gniew. Zdobądź pieniądze na wymianę pieca

Smog, dym, zapach (fot. Tcz.pl)
Tczew - Gniew. Zdobądź pieniądze na wymianę pieca
Ogrzewasz swój dom lub mieszkanie starym piecem? Jesteś zmęczony codziennymi obowiązkami związanymi z rozpalaniem, podkładaniem opału i powstającym przy tym bałaganem? Chcesz mieć czysty dom, zmniejszyć ryzyko awarii i żyć bardziej nowocześnie, a przy tym też ekologicznie? Pieniądze na ten cel są na wyciągnięcie ręki! Złóż wniosek, zmień swój system ogrzewania i ciesz się ciepłym domem i czystym powietrzem! Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia.

Dla kogo program?

Gmina Gniew przystąpiła do kolejnej edycji konkursu "Czyste powietrze miasta i gminy Gniew - edycja 2018". W ramach programu osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w zamieszkałych przez nich obiektach budowlanych.


Modernizacja systemów grzewczych polega na likwidacji kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii tj. pompy ciepła, kotły opalane biomasą (5 klasy, norma EN 303-5:2012),
piecami elektrycznymi,
podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
Dofinansowanie


Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Natomiast udział środków gminy Gniew musi wynieść co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych zadania.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na: dokumentację i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. (grzejniki i przyłącza).

Wymiana źródeł ciepła - "Czyste powietrze miasta i gminy Gniew - edycja 2017"

W ramach ubiegłorocznej edycji na terenie miasta i gminy Gniew zlikwidowano 65 źródeł ciepła w tym: 15 kotłów węglowych, 36 pieców kaflowych oraz 14 pieców etażowych o łącznej mocy 518,500 kW i zastąpiono je 6 kotłami opalanymi biomasą, 4 kotłami opalanymi gazem, 1 pompą ciepła i 12 podłączeniami do miejskiej sieci ciepłowniczej. Według rozliczeń przedłożonych przez uczestników konkursu całkowity koszt kwalifikowany wynikający z faktur wyniósł 576 256,45 zł brutto, z czego gmina Gniew dokonała refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na kwotę 77 324,81 zł brutto, natomiast dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 128 874,69 zł.

Tym samym osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne - 5,131 (Mg/rok)
SO2 - 2,484 (Mg/rok)
NOx - 0,198 (Mg/rok)
CO - 11,573 (Mg/rok)
CO2 - 477,545 (Mg/rok)
emisja równoważna - 23,725 (Mg/rok)
UWAGA!

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania rozpoczęte i zakończone.

Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Wnioski dostępne są w załączniku, na stronie internetowej www.bip.gniew.pl oraz w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska gniewskiego urzędu (pokój 208).

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 58 530 79 70.

Drukuj
Prześlij dalej