Akcja "1 procent" - daj tym, który potrzebują

Komu przekazać 1 procent? (fot. tcz.pl)
Tczew - Akcja "1 procent" - daj tym, który potrzebują
Chyba nikt z nas nie lubi rozliczać się z fiskusem. Wypełnianie formularza rocznego zeznania podatkowego doprowadza niektórych do białej gorączki. Jednak wypełniając PIT, pamiętajmy o tym, że możemy 1 procent swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wspomóżmy fundację, bądź stowarzyszenie, które naszym zdaniem najbardziej potrzebuje pomocy, tym bardziej, że od tego roku procedura przekazania 1 procenta uległa znacznemu uproszczeniu. Tylko w naszym mieście kilka organizacji czeka na wsparcie.

Decyzja o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego nie oznacza, że podczas wypełniania naszego formularza podatkowego zostaniemy obarczeni tysiącem dodatkowych karkołomnych czynności. W tym roku procedury zostały znacznie uproszczone - musimy po prostu wybrać organizację, która nas interesuje:

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268 Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 - PIT-28, poz. 308 - 310 -PIT-36, poz. 108 - 110 - PIT-36L, poz. 127 - 129 - PIT-37, poz. 61 - 63 - PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 - PIT-28, poz. 310 - PIT-36, poz. 110 - PIT-36L, poz. 129 - PIT-37, poz. 63 - PIT-38).

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników). Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował "za duży" 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze - wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy "weźmie" różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

ngo.pl


Komu w Tczewie?

Z inicjatywy Fundacji Pokolenia rozpoczęliśmy akcję przedstawiania organizacji pożytku publicznego, który działają w naszym mieście i okolicach. Do organizacji wysłano maile z zapytaniem o profil działalności i planowane przeznaczenie środków uzyskanych z akcji "1 procent". Poniżej przedstawiamy odpowiedzi nadesłane przez zainteresowane akcją organizacje.

Fundacja Pokolenia

1. Jaka jest misją organizacji?

Profesjonalnym działaniem wspieramy społeczeństwo obywatelskie poprzez kreowanie i wzmacnianie liderów młodzieżowych i regionalnych przekazując wiedzę, umiejętności, doświadczenia między pokoleniami, narodami, grupami etnicznymi, grupami nieformalnymi i organizacjami

2. Ile pozyskała w toku kampanii w roku 2009 i na co przeznaczyła środki z 1% podatku?

6 028,70 zł. Środki przeznaczyliśmy na realizację:
• Program "Działaj Lokalnie" - Lokalny Konkurs Grantowy. W ramach, którego Fundacja Pokolenia przekazała w 2009 roku 98 000 zł na 23 dotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych.
• Świetlicę artystyczną Akwarelka, do której uczęszczają dzieci z tczewskiej Starówki. Całkowity koszt funkcjonowania świetlicy, wraz z dożywianiem dzieci, wyniósł 36 144,80 zł.
• Alternatywne Centrum Kultury "Zebra" - działania społeczno-kulturalne młodzieży z Powiatu Tczewskiego 38 452,37 zł
• Lokalne Centrum Wolontariatu - promuje i wspiera wolontariat na terenie Powiatu Tczewskiego. Łączny koszt funkcjonowania wyniósł 3 000 zł. Na tę działalność w większej mierze, jak widać pozyskaliśmy fundusze z programów zewnętrznych. Działanie merytoryczne były finansowane ze środków wielu instytucji i organizacji grantodawczych. Niestety w każdym projekcie są koszty niekwalifikowane oraz w większości niezbędny jest też wkład własny.

3. Na co w roku 2010 zbiera środki?

Na te same działania co w zeszłym, a ściślej na to, co gwarantuje realizację działalności Świetlicy Akwarelka, Alternatywnego Centrum Kultury Zebra, Lokalnego Centrum Wolontariatu, a nie można na to pozyskać środków projektowych. Dotychczas pozyskaliśmy finanse na działalność świetlicy z Urzędu Miasta Tczewa, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na dożywianie z Programu Pajacyk. Na ACK Zebra udało nam się otrzymać dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Urzędu Miasta w Tczewie, Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na Program Grantowy działaj Lokalnie z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Gmin Pelplin, Gniew i Morzeszczyn oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie. Na Lokalne Centrum Wolontariatu złożyliśmy wniosek, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia konkursu. Jak widać projektów piszemy dużo, jednak mechanizm 1 % pozwala zarezerwować środki na wkład własny w projektach i rozszerzyć działania. W roku 2010 rozszerzamy katalog programów, które wesprzemy środkami finansowymi pochodzącymi z mechanizmu 1%. Udało nam się dzięki realizacji projektu "Tuba - lokalna przestrzeń informacji" otrzymać nagrodę na kapitał żelazny, czyli kapitał wieczysty, nienaruszalny. Kapitał żelazny uniezależnia organizację od środków samorządowych i rządowych. Kapitał żelazny jest inwestowany i odsetki od tego kapitału są przeznaczane na działania społeczne. Dostaliśmy 20 000, na razie niewiele dołożyliśmy do tej nagrody, nagrodę za wyróżniająca się realizację Programu Grantowego Działaj Lokalnie w wysokości 14 000 zł. Obie nagrody otrzymaliśmy od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

4. Na ile mechanizm 1 % odpisu z podatku wzmacnia organizację i jakie jeszcze organizacja miała źródła przychodów w 2009 r.

W roku 2009 po raz pierwszy mogliśmy skorzystać z możliwości pozyskania środków finansowych z odpisu 1%, więc trudno nam powiedzieć o korzyściach w dłuższej perspektywie.
Środki z 1% były przekazywane do końca listopada 2009 roku, więc perspektywa jest ledwie półroczna. Jednak, gdyby nie te środki nie udałoby nam się dopiąć czterech działań, które są kluczowe dla misji organizacji. Poza tym dzięki temu, ze działamy w sieci Lokalnych Organizacji Grantowych realizujących Działaj Lokalnie, otrzymaliśmy program do wypełniania zeznań podatkowych PIT 2009 do ściągnięcia z naszej strony. Co też rozpowszechnia wiedzę o naszych działań, wzmacnia nasz wizerunek.

Nasz aktualny KRS 0000125212
Więcej o nas i naszych działaniach na www.fundacjapokolenia.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Tczew, ul. Grunwaldzka 1
KRS 0000010011

Misją stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w walce ze skutkami niepełnosprawności poprzez różne formy edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy.

W 2009 roku organizacja pozyskała 27 361,28 które przeznaczyła na wkład własny do wyjazdu dzieci niepełnosprawnych na delfinoterapię, która odbywała się na Krymie. (20 osób)

W 2010 roku również dofinansujemy wyjazd na delfinoterapię. Dzięki wpłatom 1% organizacja ma większe możliwości w dofinansowaniu swoich przedsięwzięć, z roku na rok możemy większą ilość dzieci objąć pomocą w tak kosztownej formie rehabilitacji jaką jest delfinoterapia.

Inne źródła przychodów w 2009:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Tczewa, Starostwo Powiatowe,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Sponsorzy

Tczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Jest wiodącą organizacją pozarządową zajmującą się ratownictwem wodnym, zdolną do zabezpieczania obiektów rekreacyjnych i sportowych, która działa na mocy Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. W art. 55 ust. 2 niniejsza ustawa zawiera zapis: "Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, należy w szczególności do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (...)". WOPR realizuje swój cel strategiczny na wiele sposobów, w tym organizując wodną służbę ratowniczą. Ratownicy WOPR angażują się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wodnego. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego pozwala kreować nową jakość korzystania z wód.

Eksperci WOPR są przygotowani do ujawniania zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą, a także do wydawania ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Do istotnych możliwości WOPR należy dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz wskazywanie zagrożeń na obiektachlub w urządzeniach. Prowadzone szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego i doskonalenie umiejętności ratowniczych a dalej określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych oraz nadawanie stopni, w zależności od posiadanych kwalifikacji, stanowi gwarancję dobrego przygotowania kadry WOPR. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania jest elementem szerokiej profilaktyki realizowanej przede wszystkim w środowisku dzieci i młodzieży, a funkcji egzaminowania i wydawania dokumentów (dyplomy, karty pływackie) oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania nie sposób przecenić. WOPR inicjuje i podejmuje prace badawcze w zakresie bezpieczeństwa na wodach, opiniuje sprzęt przydatny w ratownictwie wodnym. W tym przede wszystkim wymienia doświadczenia i współpracuje z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi

Do WOPR zgłaszają się szerokie rzesze młodzieży, z której najsprawniejsi, najbardziej odpowiedzialni i zaangażowani zostają ratownikami wodnymi, pozostali doskonalą swoje umiejętności pływackie, mają szansę uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
W - WYCHOWUJE
O - ORGANIZUJE
P - POMAGA
R - RATUJE

Organizacja Pożytku Publicznego jesteśmy o roku 2009 - to jest nasza pierwsza kampania zbierania 1% podatku
Głównym celem zbierania 1% w tym roku jest zakup łodzi ratowniczej.
Na dzień dzisiejszy mechanizm 1 % odpisu z podatku jest głównym źródłem wzmocnienia organizacji.

www.wopr.tczew.pl
biuro@wopr.tczew.pl
tel. 501153336
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (14)
dodaj komentarz

 • jaro_gość

  06.04.2010, 09:53

  juz dałem

  to dobry pomysł, choć szkoda, że państwo nasze "kochane" pozwala przekazywać tylko 1%. bo przy naszych zarobkach to często są śmieszne kwoty. ja dałem na Fundację Tara, a w ub.roku na domowe hospicjum dla dzieci. zachęcam.

  Odpowiedz
  IP: 88.199.xx1.xx4 
 • -1

  ciocia_gość

  06.04.2010, 10:29

  pomóż

  http://www.mati-szostak.pl

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx1.xx9 
 • roza-81_gość

  06.04.2010, 10:41

  wspierajmy lokalne placówki

  ja przekazałam na Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie powinniśmy wspierać lokalne placówki bo mimo iż niewiele o nich słychać odwalają kawał dobrej roboty a jak nie tczewianie to kto ich wesprze?

  Odpowiedz
  IP: 88.199.xx9.xx2 
 • +2

  stefan_gość

  06.04.2010, 10:51

  1%

  szkoda tylko że artykuł ukazuje się dopiero teraz kiedy większość podatników już się rozliczyła z fiskusem Tekst powinien był ukazać się na koniec lutego i co tydzień powinien się powtarzać a teraz to musztarda po obiedzie

  Odpowiedz
  IP: 89.200.xx6.xx8 
 • b_gość

  06.04.2010, 11:27

  niektórzy się rozliczyli, niektórzy nie

  Odpowiedz
  IP: 83.11.xx8.xx1 
 • +3

  MM_gość

  06.04.2010, 12:36

  Jeszcze jest Schronisko dla zwierząt, na nie też można oddać 1%.

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx2.xx1 
 • myszkah_gość

  06.04.2010, 14:52

  taaa

  co roku daję 1% na schronisko w Tczewie!!!

  Cytuj
  IP: 78.88.xx4.xx8 
 • -2

  robak

  06.04.2010, 13:25

  jako biuro finansowe pomagam ludziom w rozliczaniu

  pitów; do tej pory było ich blisko 50; mało kto sam przychodzi z pomysłem na przekazanie 1%; za każdym razem proponuję dziewczynkę z Tczewa chora na mukowiscydozę; przez ten czas z 1% poszło na fundację, która przekaże jej te pieniądze ok 2000 zł a to tylko kilka osób; kropelka z morzu możliwości jeśli macie problem jak to zrobić - zapraszam slawek.tczew@op.pl

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • kk_gość

  06.04.2010, 13:41

  schronisko

  na schronisko to już mieszkańcy dają płacąc podatki za swoje psy no i jeszcze budżet miasta. więc finansowanie dla psiaków jest. a ty to masz chyba na myśli "Animalsów"-a to już zupełnie inna bajka i oni mają inne możliwości. na samo schronisko dla psów nie można bo nie jest to organizacja pozarządowa. Ale można im przywozić różne rzeczy bezpośrednio na miejsce.

  Odpowiedz
  IP: 88.199.xx1.xx4 
 • McK_gość

  06.04.2010, 14:01

  wikipedia

  Ot, co... Jedna z najciekawszych inicjatyw w internecie - chyba juz każdy z niej korzystał, więc warto dorzucić grosika

  Odpowiedz
  IP: 109.243.xx5.xx4 
 • +1

  MIO

  06.04.2010, 17:54

  Gdzie są te pieniądze?

  Ja w tamtym roku przekazałem 1% na na znajome dziecko poprzez pewną fundację. Fundacja podała numer konta i prosiła o dopisanie imienia i nazwiska osoby której ma przekazać te pieniądze. Niestety do dzisiaj rodzice nie otrzymali ani grosza.

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • -1

  alutciam_gość

  06.04.2010, 18:18

  na hospicjum w Tczewie tez mozna oddac 1 %-szkoda ze nie wypisali wszystkich organizacji!!!

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx1.xx2 
 • longwayhome_gość

  06.04.2010, 22:18

  szkoda

  Faktycznie szkoda, że nie podano danych wszystkich organizacji pożytku publicznego działających w naszej okolicy. Może jednak tak miało być? Może to artykuł sponsorowany? ;)

  Odpowiedz
  IP: 88.199.xx6.xx3 
 • trab_gość

  07.04.2010, 15:25

  "Z inicjatywy Fundacji Pokolenia rozpoczęliśmy akcję przedstawiania organizacji pożytku publicznego, który działają w naszym mieście i okolicach. Do organizacji wysłano maile z zapytaniem o profil działalności i planowane przeznaczenie środków uzyskanych z akcji "1 procent". Poniżej przedstawiamy odpowiedzi nadesłane przez zainteresowane akcją organizacje."

  Cytuj
  IP: 83.11.xx0.xx3 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 

Komentarz dnia