Od tego zależy składka wypadkowa. Do końca stycznia pracodawcy muszą złożyć w ZUS ważny formularz

ZUS ZLA
Od tego zależy składka wypadkowa. Do końca stycznia pracodawcy muszą złożyć w ZUS ważny formularz
Część płatników składek do 31 stycznia musi złożyć druk ZUS IWA. Zawarte w nim informacje pozwolą ocenić stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a w konsekwencji ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek przesłania formularza ZUS IWA dotyczy tych pracodawców, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe i zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 osób oraz na 31 grudnia 2023 r. byli wpisani do rejestru REGON.

- W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej, liczbie wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku i liczbie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia spowodowanego czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Od tych danych zależy wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie płacił od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. Składka jest w całości finansowana przez pracodawcę, a środki z niej przeznaczane są na wypłatę świadczeń poszkodowanym. Im więcej w firmie wypadków i czynników szkodliwych dla zdrowia, tym jest ona wyższa. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS.


Płatników, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w ustaleniu wysokości składki wypadkowej wyręczy ZUS. Do 20 kwietnia otrzymają oni na swój profil na PUE zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki. Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jest ona zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka, który jest powiązany z rodzajem prowadzonej działalności. Dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wypełniania formularzu ZUS IWA oraz ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce ZUS.

Drukuj
Prześlij dalej