Zakończenie projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Gniew"

(fot. mat .prasowe)
Tczew - Zakończenie projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Gniew"
Zakończyła się realizacja projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Gniew", w ramach którego Gmina Gniew pozyskała 149 520 złotych na organizację szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. W ramach projektu przeszkolonych zostało 272 mieszkańców gminy Gniew.

Biorący udział w odbywających się kursach, takich jak: rodzic w Internecie, finanse i transakcje w sieci czy biznes w sieci mieli okazję podnieść kompetencje niezbędne do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych.

W ramach projektu dla uczestników zajęć zakupionych zostało 26 laptopów. Sprzęt wykorzystywany w celach szkoleniowych, po realizacji projektu, będzie służył uczniom oraz nauczycielom szkoły podstawowej nr 1.

Szkolenia realizowane były z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego. Odbywały się w małych grupach, z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy uczestnikami kursów oraz przestrzeganiem zasad należytej dezynfekcji. Mimo trudności wynikających z panującej pandemii, projekt udało się zakończyć sukcesem.


Projekt "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Gniew" realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Drukuj
Prześlij dalej