"Ginące zawody w tczewskich warsztatach starego rzemiosła" - weź udział w projekcie

Podczas warsztatów można m. in. nauczyć się garncarstwa (fot. tcz.pl)
Tczew - "Ginące zawody w tczewskich warsztatach starego rzemiosła" - weź udział w projekcie
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły "Fabryka Sztuk" w Tczewie oraz Fundacja Domu Kultury zapraszają na warsztaty rzemiosła ludowego realizowane w ramach Projektu "Ginące zawody w tczewskich warsztatach starego rzemiosła". Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Programu Dziedzictwo Kulturowe. W poprzedniej edycji zadania wzięło udział blisko 2 tys. osób.

Projekt jest efektem doświadczeń organizatorów wynikających z realizacji w roku 2009 zadania - "Stare zawody w Fabryce Sztuk", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzone w ramach projektu warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony adresatów. Skorzystało z nich blisko 2 tys. osób, w tym ponad 300 niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem tczewskich warsztatów ginących zawodów jest czynne propagowanie kultury ludowej Kociewia oraz kształtowanie świadomości regionalnej Kociewiaków. Jest to również działanie ukierunkowane na zachowanie starego, częstokroć ginącego już rzemiosła ludowego.

- Uzyskanie dofinansowania w tym roku jest szczególnym osiągnięciem, z uwagi na obostrzenia w procesie przyznawania dotacji. Ministerstwo zaangażowało ekspertów zewnętrznych, praktyków w danej dziedzinie, którzy oceniali m.in. wartość merytoryczną projektów i ich oddziaływanie społeczne. To już trzeci projekt, który napisaliśmy i kolejny raz dostaliśmy dotację. - cieszy się Barbara Abdułchalimow z "Fabryki Sztuk".

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, w tym osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, z terenów wiejskich i miejskich regionu kociewskiego oraz regionów sąsiednich. Udział w warsztatach kształci wrażliwość artystyczną, zdolności manualne oraz stanowi znakomitą okazję do uczestniczenia w oryginalnym procesie tworzenia. Wszystkim uczestnikom warsztaty dają szansę na wzrost samooceny i osobiste dowartościowanie. Prowadzący zajęcia będą zapoznawać uczestników z podwalinami danego zawodu oraz elementami historii Kociewia. Warsztaty zostaną urozmaicone poprzez ludowe gawędy i przypowieści. Zajęcia odbywać się będą w Fabryce Sztuk - Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie. Na zakończenie projektu - w grudniu tego roku zostanie zorganizowana konkursowa ekspozycja prac wykonanych przez uczestników zajęć. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. W ramach Projektu przeprowadzone zostaną cykliczne warsztaty - stacjonarne i wyjazdowe - z zakresu bursztyniarstwa, malowania na szkle, plastyki obrzędowej i garncarstwa oraz wyjazdowe, pokazowe warsztaty z rzeźbiarstwa ludowego. Zajęcia prowadzić będą uznani na Kociewiu twórcy ludowi i rzemieślnicy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.


Harmonogram realizacji warsztatów

Malarstwo na szkle:

12 maja
13 maja - wyjazdowe
10 czerwca
11 czerwca - wyjazdowe
30 czerwca
3 lipca - wyjazdowe
14 września
15 września - wyjazdowe
23 września
21 października
22 października - wyjazdowe
16 listopada - wyjazdowe
18 listopada

Warsztaty prowadzi twórca ludowy Edmund Zieliński - Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Gdańsku.

Garncarstwo:

27 maja
9 czerwca
29 czerwca
8 lipca
24 września
12 października
4 listopada

Warsztaty prowadzi Jarosław Arkuszyński - profesjonalny garncarz, twórca ludowy

Plastyka obrzędowa:

25 maja - wyjazdowe
15 czerwca - wyjazdowe
30 czerwca
3 lipca - wyjazdowe
28 września
15 października
17 listopada

Warsztaty prowadzi Bożena Ronowska - kociewska twórczyni ludowa zrzeszona w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.

Bursztynnictwo:

18 maja
25 maja - wyjazdowe
8 czerwca
15 czerwca - wyjazdowe
29 czerwca
3 lipca - wyjazdowe
10 września - wyjazdowe
17 września
7 października - wyjazdowe
26 października
5 listopada
9 listopada - wyjazdowe

Warsztaty prowadzi Katarzyna Hausmann - rzemieślnik-bursztynnik

Wyjazdowe pokazowe warsztaty rzeźbiarstwa ludowego:

lipiec 2010

Warsztaty prowadzi Michał Ostoja-Lniski, kociewski rzeźbiarz ludowy

KONTAKT:

Barbara Abdułchalimow, tel.: 058 530 44 84
Kamila Gillmeister, tel: 058 530 44 85
Fabryka Sztuk
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew
centrum@cwrdw.tczew.pl
www.cwrdw.tczew.pl
Drukuj
Prześlij dalej