"Radosna szkoła". Jest dofinansowanie dla 7 szkół z powiatu tczewskiego

Dzięki rządowemu programowi mają powstać przyszkolne place zabaw (fot. tcz.pl)
Tczew - "Radosna szkoła". Jest dofinansowanie dla 7 szkół z powiatu tczewskiego
Wojewoda Pomorski zatwierdził listę szkół, które w 2011 roku otrzymają dofinansowanie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Łączna kwota 5 350 261 zł zostanie wykorzystana na utworzenie bądź modernizację szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych. Z rządowego programu skorzysta także siedem placówek z powiatu tczewskiego.

Dotację na utworzenie placów zabaw otrzyma 59 szkół podstawowych z całego Pomorza. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota 4 891 561 zł. Jedna szkoła zmodernizuje swój plac zabaw, na co otrzyma dofinansowanie w wysokości 63 850 zł.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ

- Finansowe wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole podstawowej przyznano 42 pomorskim placówkom. "Podstawówki" otrzymają na ten cel łącznie 394 850 zł.
Oceny złożonych wniosków dokonał - powołany przez Wojewodę Pomorskiego -Zespół Oceniający, pod przewodnictwem Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. Pełna lista szkół podstawowych, które otrzymają dotacje dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Kuratorium Oświaty. - wyjaśnia Roman Nowak, rzecznik prasowy Wojewody Pomorskiego - Program rządowy "Radosna Szkoła" umożliwia szkołom podstawowym publicznym i niepublicznych otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

Realizacja programu rozłożona jest na lata 2009-2014 i w tej perspektywie czasowej ma objąć wszystkie placówki szkolne. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego. Beneficjentami pośrednimi programu są szkoły podstawowe oraz sami uczniowie klas I-III. Bezpośredniego wsparcia rząd udziela organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne.

Są pieniądze dla powiatu tczewskiego

Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pomorza Gdańskiego, Miłobądz - 12 000,00 zł
Szkoła Podstawowa, Lubiszewo - 6 000,00 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania Szkoła Podstawowa, Turze - 12 000,00 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, Swarożyn - 12 000,00 zł

Dotacja na utworzenie placu zabaw

Gmina Subkowy Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi, Subkowy - 115 000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka, Tczew - 95 567,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Nowa Cerkiew - 63 850,00 zł

Drukuj
Prześlij dalej