Gniew. Rewitalizacja w toku

(fot. gniew.pl)
Tczew - Gniew. Rewitalizacja w toku
Kolejne rejony naszego miasta w rozkopach. Firma kontynuuje rozpoczęte prace na alejce, trwają roboty ziemne na ulicy Wodnej, a część ulicy Dolny Podmur jest już kostkowana. Trwa także zagęszczanie nowej nawierzchni na ulicy Brzozowskiego.

Przypomnijmy, że na realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Gniew - miasto z charakterem Gmina Gniew otrzymała ponad 4-milionową dotację. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Podpisanie umowy, na mocy której dofinansowano przedsięwzięcie, miało miejsce w lipcu 2017 roku, przez Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie śródmieściu Gniewu charakteru z przełomu XIX i XX wieku oraz przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenie walorów kulturowych przestrzeni publicznej, w ramach zabytkowego układu urbanistycznego. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przebudowę nawierzchni ulic i placów oraz montaż małej architektury, zagospodarowanie terenu fosy zamkowej i terenu zielonego za murami obronnymi.


Drukuj
Prześlij dalej