Gniew pozyskał środki na nowy PSZOK

Śmieci (fot. tcz.pl)
Tczew -  Gniew pozyskał środki na nowy PSZOK
13 stycznia Gmina Gniew złożyła wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie budowy nowego, kompletnie wyposażonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK ) w Gniewie. Miło nam poinformować, że wniosek został pozytywnie oceniony i Gmina na realizacją tego zadania pozyskała 1 353 456,15 zł. Projekt realizowany miałby być od sierpnia br. do września 2018 roku.

Obecnie tymczasowy punkt funkcjonuje na terenie Spółki Inwest-Kom, jednak jego infrastruktura techniczna jest dość ograniczona i tylko w stopniu podstawowym spełnia wymagania organizacyjno-techniczne i środowiskowe. Punkt wyposażony jest w minimalny zestaw kontenerów, niezabezpieczonych przed opadami. Brakuje w nim także właściwie zabezpieczonego miejsca do gromadzenia odpadów problemowych i niebezpiecznych. Punkt nie jest wyposażony w żadne urządzenie ważące, co uniemożliwia prowadzenie rzetelnej sprawozdawczości. Również dostęp dla mieszkańców jest ograniczony, ponieważ punkt jest czynny wyłącznie w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Nowy PSZOK miałby mieścić się w rejonie ul. Krasickiego w Gniewie. Projekt zakłada także budowę przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej oraz budowę drogi dojazdowej z odwodnieniem. Realizacja projektu ma na celu spełnienie krajowych i unijnych norm w zakresie gospodarki odpadami.


Sonda - odpowiedz na pytanie

Jak Ci się żyje w mieście Tczew?

Drukuj
Prześlij dalej