Młodzi dziennikarze na start

Młodzież pozna warsztat dziennikarski (fot. tcz.pl)
Tczew - Młodzi dziennikarze na start
Radiowęzeł, "newsroom", gazetka szkolna i strona internetowa zaczną działać od marca 2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie. Wszystko dzięki unijnemu wsparciu.

"Szkolny Radiowiec" to kolejny projekt społeczny realizowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Tczewie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł w ramach EFS-u. Projekt zajął wysokie 4 miejsce na liście rankingowej na 49 projektów, które przeszły ocenę formalną.

- Jest to już 5 projekt realizowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - mówi starosta tczewski, Witold Sosnowski - Łączna suma pozyskanych środków z Programu Kapitał Ludzki to prawie 2 mln zł, bez wkładu własnego finansowego powiatu. Kwota ta tym bardziej cieszy, iż są to projekty wygrane w otwartych konkursach, gdzie panuje olbrzymia konkurencja i dofinansowanie otrzymują tylko najlepsze projekty.

"Szkolny Radiowiec" to pomysł na warsztaty dziennikarskie działające w oparciu o szkolny radiowęzeł, który narodził się kilka lat temu wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, a który nie mógł być zrealizowany z powodu braku środków. W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich w 5 zakresach - prasowym, internetowym, radiowym, przedsiębiorczości i społeczno- komunikacyjnym. Program warsztatów będzie konsultowany z młodzieżą i dostosowywany do bieżących wydarzeń i potrzeb uczestników zajęć.

Innowacyjność projektu polega na tym, iż to sama młodzież będzie zbierać informacje m. in. dotyczące rynku pracy, najnowszych badań i tendencji na rynku pracy, ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu, dane na temat wynagrodzeń i zawodów przyszłości. Informacje te będą "obrabiane" przez młodych dziennikarzy i przekazywane w sposób przystępny pozostałej młodzieży w szkole. Dzięki zebranym i przetworzonym informacjom młodzież z ZSP w Gniewie precyzyjniej zaplanuje swoją karierę zawodową, a szkoła otrzyma kompleksowy obraz lokalnego rynku pracy z podziałem na deficytowe i nadwyżkowe zawody. Dodatkowo w szkole zostanie zainstalowany nowoczesny radiowęzeł, powstanie "newsroom", młodzież będzie redagować gazetkę szkolną i stronę internetową. Integralną częścią warsztatów będą wyjazdy tematyczne (do redakcji gazet, do rozgłośni radiowych, do Parku Naukowo -Technicznego w Gdyni, Instytutu Problemów Jądrowych, na Festiwal Nauki, na Targi Pracy), z których powstaną ciekawe reportaże.

- Mam nadzieję, że projekt ten otworzy przed młodzieżą z Gniewa nowe możliwości, wzmocni ich kompetencje w zakresie kreatywnego myślenia, przedsiębiorczości, samodzielności i pewności siebie. Będzie również odpowiedzią na występujące dysproporcje w procesie kształcenia młodzieży z Tczewa i Gniewa - podsumowuje Bożena Białas - inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Projekt będzie realizowany od marca 2010 do lipca 2011 roku.
Drukuj
Prześlij dalej