Złote Pasmo dla Passionatki

Passionatka (fot. mat. prasowe )
Tczew - Złote Pasmo dla Passionatki
Dnia 31 maja 2017 Chór Dziecięcy Passionatka pod dyrekcją Karoliny Kornas wziął udział w XVIII Konkursie Chórów Regionu Pomorskiego w ramach projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska i zdobył Złote Pasmo oraz Wyróżnienie specjalne za pomysłowość i oryginalną prezentację sceniczną.

Konkurs odbył się w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.
Wzięły w nim udział 4 chóry:
Chór Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku (dyrygent Aleksandra Świątek)

Chór Dziecięcy Passionatka z CKiS w Tczewie (dyrygent Karolina Kornas)
Chór Szkolny Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie (dyrygent Wojciech Gdaniec)
Żeński Chór Kameralny prz I LO im. J.Wybickiego w Kościerzynie (dyrygent Tomasz Chyła).
Prezentacje chórów oceniało Jury w skłdzie dr Anna Wilczewska - przewodniczaca i dr Teresa Pabjańczyk.
Kuratorem regionalnym Projektu Akademia Chóralna był dr Michał Kozorys.
Organizatorami Konkursu były Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i Zakład Chóralistyki Szkolnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Projekt Akademia Chóralna jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

CHÓR DZIECIĘCY PASSIONATKA
Chór Dziecięcy Passionatka działa od 2009 roku przy Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
Składa się z 25 osób w wieku od 5 do 16 lat. Ideą chóru jest daleko idące umuzykalnianie młodego pokolenia.
Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań dzieci uzdolnionych muzycznie oraz stworzenie możliwość atrakcyjnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.
Repertuar, nad którym pracuje chór uzależniony jest od potrzeb dzieci, uroczystości, świąt, konkursów m.in. piosenki okazjonalne, z repertuaru dziecięcego, pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki, piosenki turystyczne, szanty oraz piosenki filmowe i musicalowe.
Dyrygentką chóru w latach 2009-2015 była Agata Sowa, natomiast od 2015 jest Karolina Kornas.


Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA