Tczewianin, Szymon Morus, nowym dyrektorem artystycznym Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot

Szymon Morus (fot. K. Drobek)
Tczewianin, Szymon Morus, nowym dyrektorem artystycznym Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
Orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot rozpoczyna nowy okres swojej działalności. 1 stycznia 2024 roku dyrektorem artystycznym zespołu został Szymon Morus. Dotychczasowy szef artystyczny - Wojciech Rajski będzie nadal współpracował z Orkiestrą jako dyrygent honorowy. Kluczowe dla kadencji Szymona Morusa będą ukazanie jakości Orkiestry PFK Sopot oraz dalsze wzmacnianie jej krajowej i międzynarodowej renomy.

Szymon Morus - dał się poznać z tego, że nie obawia się prowadzić nawet najtrudniejszych dzieł. Doskonale odnajduje się w każdym rodzaju muzyki. Propaguje muzykę najnowszą poprzez liczne prawykonania, współpracując z polskimi kompozytorami młodego pokolenia. Realizuje również innowacyjne projekty edukacyjne dla najmłodszych odbiorców muzyki poważnej. W czerwcu 2023 roku objął stanowisko pierwszego dyrygenta gościnnego Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Począwszy od 14. edycji jest dyrektorem artystycznym międzynarodowego festiwalu - NDI Sopot Classic Festival.

Na scenie Filharmonii Narodowej zadebiutował, występując podczas Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. rocznicy urodzin kompozytora w 2018 roku. W marcu 2016 roku objął kierownictwo muzyczne nad premierą Czarnej Maski Krzysztofa Pendereckiego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku i z wielkim powodzeniem zaprezentował dzieło trójmiejskiej widowni. Warszawska publiczność Teatru Wielkiego Opery Narodowej (kwiecień 2016) doceniła je tym bardziej. Szymon Morus z Operą Bałtycką związał się na dłużej, kierując kolejnymi produkcjami: Sąd Ostateczny Krzysztofa Knittla, Straszny dwór Stanisława Moniuszki, Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. Od sezonu 2021/2022 piastuje stanowisko pierwszego dyrygenta Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Współpracuje m.in. z: Polską Operą Królewską, Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Śląską, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Polską Orkiestrą Sinfonia Juventus, Filharmonią Bałtycką, Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Koszalińską, Filharmonią Krakowską, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Śląską, Filharmonią Zielonogórską, Radomską Orkiestrą Kameralną, czy Śląską Orkiestrą Kameralną. Pod jego batutą występowali wybitni soliści, wśród nich: Pierre Génisson, Massimo Mercelli, Miroslava Yordanova, Alexander Krichel, Olga Pasiecznik, Robert Gierlach czy Leszek Możdżer.

Za swoje osiągnięcia został uhonorowany Pomorską Nagrodą Artystyczną w roku 2016. Jest prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane, którego celem jest współpraca z instytucjami kultury, zespołami i indywidualnymi artystami w celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć, łączących muzykę z poezją, teatrem i obrazem. Jest założycielem Orkiestry Kameralnej Progress, z którą od 2009 roku regularnie koncertuje, zapraszając do współpracy wykonawców o szerokich perspektywach artystycznych.


Studiował w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (klasa dyrygentury symfoniczno-operowej Wojciecha Rajskiego oraz klasa skrzypiec Andrzeja Kacprzaka) tam też uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie dyrygentura. Od października 2013 roku związany z macierzystą uczelnią, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki.

Drukuj
Prześlij dalej