Debatowali o rolnictwie

Debata trwała ponad 3 godziny (fot. mat. starostwa)
Tczew - Debatowali o rolnictwie
W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z inicjatywy wicestarosty Adama Kucharka i wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierza Plocke, zorganizowana została debata - "Rozwój obszarów wiejskich a wspólna polityka Rolna Unii Europejskiej". Spotkali się tam samorządowcy i rolnicy, który poruszali sprawy ważne z perspektywy powiatu tczewskiego.

W spotkaniu oprócz gospodarzy uczestniczyli m.in poseł na sejm RP i zarazem członek Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ds. Unii Europejskiej - Zdzisław Czucha, poseł na sejm RP - Jan Kulas, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu tczewskiego, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Grzegorz Świtała, Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Józef Turzyński, Prezes Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia" - Mariusz Śledź oraz inni przedstawiciele instytucji i grup związanych z rolnictwem, a także rolnicy indywidualni. Oficjalnie debatę otworzył pomysłodawca - wicestarosta tczewski, który po przywitaniu przybyłych gości i podziękowaniu za zainteresowanie się sprawami wsi, głos oddał zaproszonemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierzowi Plocke, który przedstawił stan negocjacji dotyczący wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej. W swojej prezentacji minister Plocke omówił stan środków finansowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich oraz wskazał kierunki rozwoju kolejnych programów, niezbędnych do zrównania się standardów, określanych przez wsie w Unii Europejskiej.

Temat wyznaczanych trendów i obszarów w zakresie korzystania przez rolników z dopłat, kontynuował poseł Czucha. Członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji ds. Unii Europejskiej dokonał prezentacji multimedialnej w przedmiocie szczegółowych, obowiązujących stawek na rozwój polskiej wsi. W dalszej części debaty wicestarosta Kucharek omówił zakres działalności Starostwa Powiatowego w Tczewie odnoszący się do spraw związanych z rolnictwem, a zatem wskazał, że Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w ww. urzędzie wykonuje zadania w zakresu łowiectwa, rybactwa i wędkarstwa, a także gospodarki leśnej. Wydział zajmuje się ponadto wydawaniem decyzji z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia oraz odrolnienia, a także prowadzi nadzór nad gminnymi spółkami wodnymi i wydaje decyzje w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych. Wicestarosta dokonał ponadto analizy poszczególnych gmin z terenu powiatu tczewskiego pod kątem procentowego udziału użytków rolnych. Wskazał, że w powiecie tczewskim grunty orne stanowią aż 72 pow. powierzchni, z czego najmniejszy obszar rolny, bo ok. 66 proc. posiada gmina Gniew, natomiast zarówno w gminach Pelplin i Subkowy użytki rolne osiągają najwyższy poziom tj. aż 80 proc.

Po kolejnych prezentacjach przedstawionych przez zaproszonych gości, rozpoczęła się dyskusja oraz sesja pytań, na które odpowiedzi udzielał Minister Plocke oraz inni obecni przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem. Pytania zainteresowanych rolników dotyczyły m.in. wysokości dopłat rolniczych, ceny skupów żywca oraz stanu i przyszłości obiektów melioracyjnych. Debatę, po przeszło 3 godzinnej dyskusji, zakończył gospodarz - wicestarosta Kucharek, życząc wszystkim pomyślnego rozwoju polskiej wsi oraz kolejnych, niezmiernie pomocnych spotkań, które owocują wzrostem świadomości rolników, co do praw i możliwości w osiąganiu standardów europejskich.
Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia