Nowe taryfy wodno-ściekowe. Gniewianie zapłacą więcej

Od kwietnia więcej zapłacimy za wodę (fot. tcz.pl)
Tczew - Nowe taryfy wodno-ściekowe. Gniewianie zapłacą więcej
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gniew zatwierdzone przez radnych obowiązywać będą od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Jak wynika z nowych stawek opłat mieszkańcy zapłacą aż o 57 gr więcej.

Uchwalone ceny oraz stawki opłat zamieszczone w taryfie ustalono na podstawie przychodów koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ceny netto za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą kształtować się następująco:

- woda dla wszystkich odbiorców - 3,50 zł
- ścieki dla dostawców I grupy - 4,30 zł
- ścieki dla dostawców II grupy - 4,67 zł
- ścieki dla dostawców III grupy - 5,58 zł

Łączna cena netto za dostarczony 1 m3 wody i odprowadzony 1 m3 ścieków dla odbiorców dla I grupy wyniesie 7,80 zł, czyli wzrośnie aż o o 57 gr. Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia wody w czteroosobowej rodzinie na poziomie 14 m3 (3,5 m3/os.), miesięczne obciążenie rodziny (łącznie z podatkiem VAT) z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków w 2012 r. wzrośnie do 8,62 zł.

Uchwalona taryfa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa, oprócz cen za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków obejmuje również stawki opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz rozliczenia należności za wodę i ścieki.
Drukuj
Prześlij dalej