Pobierałeś świadczenie z ZUS? Dostaniesz ważny list

List z ZUS (fot. mat. prasowe)
Pobierałeś świadczenie z ZUS? Dostaniesz ważny list
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT za 2023 r. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Wysyłka deklaracji potrwa do końca lutego.

Jak co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

Co istotne, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku oraz świadczeniobiorców, którzy  zamieszkują w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie których świadczenia wypłacane przez ZUS podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie miał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

- PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia powstała niedopłata podatku lub saldo wynosi zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty, które wypłaca podlegają opodatkowaniu w Polsce. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS - PIT-11A to informacja o dochodach osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ubezpieczenia społecznego m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11A otrzymają również świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i  pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.


PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. Trzeba je złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie musi składać nowych dokumentów w urzędzie skarbowym. Jeżeli to inna organizacja trzeba złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.
W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej pocztą. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Drukuj
Prześlij dalej