Sukces kierunków zamawianych w PWSZ w Elblągu

Zapraszamy do studiowania w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Tczew - Sukces kierunków zamawianych w PWSZ w Elblągu
W całej Polsce Północnej na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska oraz budownictwo, wspieranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, można studiować jedynie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Projekt Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zachęca młodych ludzi z regionu do studiowania strategicznych dla gospodarki Polski kierunków inżynierskich. Realizuje on również politykę równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji oraz rynku pracy.

Cele i dziania projektu

• Stworzenie systemu zachęt i wsparcia dla studentów i studentek kierunków zamawianych poprzez utworzenie programu stypendialnego. W ramach projektu do 50 proc. studentów kierunków zamawianych planowanych zgodnie z projektem do zarekrutowania na rok akademicki 2010/2011 może liczyć na wysokie stypendia (1000 zł) przez cały okres studiów w PWSZ w Elblągu. Łącznie program stypendialny obejmie 80 studentów.
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ


• Uzupełnienie wiedzy studentów z matematyki i fizyki z zastosowaniem nowoczesnych metod e-learning. Program oferuje po 60 godzin darmowych zajęć z obu ww. przedmiotów realizowanych podczas pierwszego roku studiów. Z tej formy wsparcia skorzysta 99 studentów z trzech kierunków zamawianych.

• Stworzenie możliwości odbycia 3 miesięcznych stażów zawodowych i zajęć praktycznych w prestiżowych firmach branżowych regionu, nad którymi indywidualną opiekę obejmą specjaliści zatrudnieni w zakładach. Z tej formy kształcenia będzie mogło skorzystać 30 studentów kierunków zamawianych.

• Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach zamawianych w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu. Dodatkowe formy działalności dydaktycznej to skierowane do wszystkich studentów wykłady profesorów wizytujących z renomowanych uczelni akademickich oraz prezentacje przemysłowe prowadzone przez specjalistów z branży budowlanej, mechanicznej i ochrony środowiska. Całość oferty edukacyjnej dopełni dwudniowy wyjazd 30 najlepszych studentów z kierunków studiów objętych projektem na targi branżowe. Dotychczasowa rekrutacja na kierunki zamawiane w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu pokazała, że interesująca forma edukacji jak również możliwość otrzymywania przez studentów stypendium jest najlepszą formą zachęt do studiowania trudnych kierunków technicznych.

Zapraszamy do studiowania w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Informacje na stronie www.pwsz.elblag.pl
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ - SPRAWDŹ OFERTĘ


Dr Agata Rychter


Dane projektu:

Wniosek POKL.04.01.02-00-187/10
Całkowity koszt projektu to ponad 3 mln PLN
Okres realizacji od 01-07-2010 do 31-03-2014.


Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (0)

  • Uwaga! Funkcja komentowania została wyłączona przez Moderatora serwisu...