Nowelizacja Specustawy ukraińskiej - od lipca istotne zmiany we wsparciu

Ukraina, pomoc Ukrainie
Nowelizacja Specustawy ukraińskiej - od lipca istotne zmiany we wsparciu
Już tylko na podpis Prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej Specustawy). Co się zmieni?

Wygaszenie wsparcia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych
Jedną z kluczowych zmian dla uchodźców z Ukrainy jest likwidacja art. 13 Specustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Powyższe świadczenie może zostać przyznane za okres do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wniosek o świadczenie składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

Nie będzie możliwości uzyskania świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na dotychczasowych zasadach za okres po 30 czerwca 2024 r.


Zakwaterowanie po 30 czerwca 2024 r. - wyłącznie zbiorowe na podstawie zawartej umowy

Po 30 czerwca 2024 r. ustawa przewiduje możliwość zapewnienia przez Wojewodę zakwaterowania zbiorowego, za które uznaje się zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych, i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Ponadto, istnieje możliwość podpisania przez jednostki samorządu terytorialnego umów z osobami, które w obecnej chwili kwaterują uchodźców na podstawie art. 13 ustawy pomocowej. Sytuacja ta dotyczy wyłącznie miejsc, w których zakwaterowane będzie więcej niż 10 osób i zależy od indywidualnej oceny organu. Przy podejmowaniu decyzji o podpisywaniu umowy bierze się pod uwagę realną sytuację osób zamieszkujących dane miejsce i ocenia możliwość ich usamodzielnienia się. Konieczność podpisania umowy powinna być podyktowana szczególnymi potrzebami uchodźców, jak np. niepełnosprawność czy przewlekła choroba. Co istotne - stawka za osobę na dzień nie może przekraczać 40 zł, tak jak było w przypadku zakwaterowania na podstawie art. 13 Specustawy.

Warunek dotyczący minimalnej liczby osób w obiektach nie musi zostać zachowany jedynie w przypadku zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia:

- w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych, i całodziennego wyżywienia zbiorowego lub
- na podstawie umowy z organizacją pożytku publicznego, która istnieje minimum 24 miesiące i zapewnia zakwaterowanie wyłącznie osobom, które
1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 i 173);
2) sprawują opiekę nad osobami, o których mowa w powyżej;
3) ukończyły:
a) w przypadku kobiet - 60 rok życia,
b) w przypadku mężczyzn - 65 rok życia;

Poza wskazanymi powyżej sytuacjami nie przewidziano odstępstw od tej reguły, co oznacza, że w przypadku, gdy z ośrodka, w którym przebywa 10 osób w czasie okresu rozliczeniowego wyjedzie jedna osoba, nie będzie podstaw do wypłaty świadczenia za pozostałe 9 osób przebywające w tym czasie w ośrodku.

Zmiany w zasadach partycypacji uchodźców w kosztach zakwaterowania

Po 30 czerwca 2024 r. zmianie ulegną również zasady partycypacji osób zakwaterowanych w kosztach wsparcia w obiektach zakwaterowania zbiorowego.
Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda oraz określone w ustawie podmioty mogą zapewnić pomoc, w zakresie zakwaterowana zbiorowego i wyżywienia, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego lub jego opiekuna, z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie, a w przypadku małoletnich, na których pobierane jest świadczenie wychowawcze, części kosztów tej pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie.

Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda oraz określone w ustawie podmioty mogą zapewnić pomoc, w zakresie zakwaterowana zbiorowego i wyżywienia, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego lub jego opiekuna, z góry, 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie, a w przypadku małoletnich, na których pobierane jest świadczenie wychowawcze, części kosztów tej pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie.

Powyższe zasady nie dotyczą obywateli Ukrainy, którzy:

1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym lub orzeczenie równoważne, o którym mowa w art. 5 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44);
2) ukończyli:
a) w przypadku kobiet - 60. rok życia,
b) w przypadku mężczyzn - 65. rok życia;
3) są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia, na podstawie przedstawionych dokumentów;
4) samotnie sprawują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, o ile przynajmniej jedno z dzieci nie ukończyło 14. roku życia, na podstawie przedstawionych dokumentów;
5) są małoletnim w pieczy zastępczej lub są małoletnimi, na których nie jest pobierane świadczenie wychowawcze;
6) otrzymali zgodę właściwego miejscowo wojewody na zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy ze względu na swoją trudną sytuację życiową

Wojewoda oceniając, na podstawie złożonego wniosku, możliwość zwolnienia z partycypacji w kosztach pomocy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kieruje się względami humanitarnymi.

Prośba o niezwłoczny kontakt osób zainteresowanych zakwaterowaniem w obiekcie zakwaterowania zbiorowego

- Z uwagi na powyższe zmiany, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie prosi osoby zdecydowane na zakwaterowanie w obiekcie zakwaterowania zbiorowego o zgłoszenie takiej potrzeby w terminie do 18 czerwca br. Po tym dniu, lista zostanie przekazana Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. - informuje MOPS w Tczewie - Obecnie w województwie pomorskim jest ok. 1000 wolnych miejsc w uruchomionych obiektach i ewentualne rodziny uchodźców będą do nich przydzielane w zależności od bieżących możliwości kwaterunkowych. Wcześniejsze przydzielenie do obiektów zbiorowego zakwaterowania pozwoli uniknąć chaosu w punkcie recepcyjnym w Gdańsku, do którego uchodźcy trafią jeżeli się nie usamodzielnią i będą wymagali dalszego korzystania ze zorganizowanego zakwaterowania.


Gdy wyczerpie się dostępna baza wolnych miejsc, zostanie uruchomiona rezerwa w postaci miejsc zbiorowego zakwaterowania organizowanych w halach sportowych.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (17)
dodaj komentarz

 • +29

  Polak _gość

  10.06.2024, 12:52

  Ukry

  Mamy już dosyć czytania tego co się im należy ,chyba są ważniejsze sprawy w Polsce ,niż ciągle pisanie co im się należy

  Odpowiedz
  IP: 77.254.xx3.xx2 
 • -26

  Ukry_gość

  10.06.2024, 14:06

  Ukry

  To nie czytaj, zajmi się czymś takim korzystnym

  Cytuj
  IP: 91.94.xx3.xx8 
  +1

  patriota _gość

  11.06.2024, 15:00

  dosc ukraincow w Polsce oni mają więcej kasy tylko wykorzystują sytuację naiwnych Polaków, mamy ich dosc że tylko policja ma więcej pracy z tymi ukrainskimi przestepcami

  Cytuj
  IP: 37.248.xx4.xx5 
 • +13

  Kamień_gość

  10.06.2024, 14:33

  Dopóki w Polsce rządzić będą tacy sprzedawczyki a nie prawdziwi Polacy, to tak będzie dalej jak od 1700 roku.

  Odpowiedz
  IP: 81.219.xx6.xx2 
 • +33

  ukrain_gość

  10.06.2024, 14:46

  jakie zakwaterowanie?

  Tylko część Ukrainy jest w stanie wojny! Mogą się kwaterować bez problemu np w zachodniej części swojego kraju, tam jest zupełnie bezpiecznie.... pomoc tylko dla tych dotkniętych wojną, a nie dla wszystkich szczurów, które pouciekały ze swojego kraju i ani myślą sami sobie pomóc tylko mają coraz to większe roszczenia do nas.

  Odpowiedz
  IP: 83.20.xx8.xx4 
 • +9

  Polak_gość

  10.06.2024, 20:02

  Masz szczere rację.Precz z tymi Ukraincami.

  Cytuj
  IP: 178.235.xx1.xx4 
 • +12

  Ali_gość

  10.06.2024, 15:41

  Dokumenty

  "...na podstawie przedstawionych dokumentów" - dobre... Na upadlinie można sobie kupić dowolny dokument za gotówkę... Zdaje się, że twórcy tej ustawy o tym "zapomnieli"...

  Odpowiedz
  IP: 89.200.xx9.xx5 
 • +9

  X_gość

  10.06.2024, 16:06

  Ukry

  90 % TO DEBILE PRACUJE Z NIMI NAWET LICZYC NIE POTRAFIĄ ALE IM SIE NALEŻY

  Odpowiedz
  IP: 149.102.xx4.xx0 
 • +17

  Hyjjfyikt_gość

  10.06.2024, 16:30

  Lexus,beemki ,merole UA

  Zobaczcie co się dzieje na ulicach Warszawy! Jakie fury jeżdżą!!!! I tych milionerów ,oligarchów,złodziei z UA też jeszcze sponsorujemy !!!! Czy to jest normalne!!! Oni nawet nie muszą płacić za parkingi!!!! A ty polaczku spuźnij się o minutę z zapłatą !!!!

  Odpowiedz
  IP: 46.113.xxx.xx4 
 • +17

  Uyfkfhh_gość

  10.06.2024, 16:35

  Wojna to kilka % terytorium

  90 % tych niby uchodźców nie miało nic wspólnego z wojną ! A ta niby wojna dla nich to wybawienie !! Wkońcu uciekli z tego co sami zepsuli !!!!

  Odpowiedz
  IP: 46.113.xxx.xx4 
 • -11

  Sergey _gość

  10.06.2024, 19:10

  NAM SIE TO NALEZY ,BO MY JESTESMY Z UKRAINY A TAM W JEST WOJNA , NA CALEJ UKRAINIE SPADAJA BOMBY CALY CZAS TRZEBA W SCHRONIE SIEDZIEC , A JAK KTOS MOWI INACZEJ ZE TYLKO NA WSCHODZIE JEST WOJNA TO JEST RUSKIM AGENTEM. WY MACIE NA NAS ROBIC , TO JEST WASZ OBOWIAZEK !! NIE MACIE POLAKI NIC DO GADANIA ! MACIE NA NAS ROBIC LACHY!

  Odpowiedz
  IP: 46.205.xx3.xxx 
 • +11

  Kiki_gość

  10.06.2024, 19:42

  Przez takich jak ty (piszę z małej litery, bo na dużą nie zaslugujesz) zmienia się podejście do uchodzcow. Czas żebyście wrócili do ojczyzny , tam w okopach jest wasze miejsce. Szerokiej drogi na wschód.

  Cytuj
  IP: 31.0.xx3.xx1 
  +2

  patriota_gość

  11.06.2024, 15:05

  gowno się wam należy, wpierdzielac z Polski mamy was dosc i coraz więcej nienawidzimy teraz Konfederacja szybko pokaże gdzie wasze miejsce na wschodzie i froncie

  Cytuj
  IP: 37.248.xx4.xx5 
  +2

  polak_gość

  11.06.2024, 15:28

  na front banderowcu ,gowno ci się należy szmato ukraińska

  Cytuj
  IP: 37.248.xx4.xx5 
 • +12

  Precz_gość

  10.06.2024, 22:11

  Dość już tych zasiłków. Do roboty nieroby, nic się nie należy.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx4.xxx 
 • +10

  Żbik_gość_gość_gość_gość

  11.06.2024, 05:32

  Koniec z dopłatami

  Spec ustawa powinna zakończyć jakakolwiek formę subwencji finansowych dla Ukrainców. Tyle praw co mają to żaden rodak takich nie ma. Krew ludzi zalewa gdzie płacimy grube pieniądze na ochronę zdrowia czekamy w kolejkach do specjalistów a turyści wojeni wchodzą jak do siebie. Kolejna rzecz to deportacja chłopów w wieku pobrowym. Co to ma być że tam ludzie walczą a Tu się gówniarze bawią w najlepsze. Bo bogaci? Śrubę dokręcić im ile się da. Niech wiedza ze są tylko gośćmi. Impreza się kończy i czas do domu.

  Odpowiedz
  IP: 188.47.xx4.xx2 
 • +6

  młodzież wszech obecna_gość

  11.06.2024, 07:47

  wołyń pamietamy

  wszystkich wyrzucić i to szybko za ural...Putin ma rację

  Odpowiedz
  IP: 185.237.xx3.xx2 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.