Zaloguj się

Należy używać pełnego adresu e-mail. Poprawna nazwa użytkownika to, np. kowalski@tcz.pl. Pełną adres e-mail stosuj również w programach pocztowych. Poprawna nazwa serwera POP3, IMAP, SMTP zarówno dla połączeń SSL, TLS oraz nieszyfrowanych to: poczta.tcz.pl. Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia, w przeciwnym razie niemożliwe będzie wysyłanie poczty.
Reklama