Konserwator kwestionuje pozwolenie na budowę, starostwo wylicza listę błędów i niekonsekwencji

Most Tczewski (fot. tcz.pl)
Tczew - Konserwator kwestionuje pozwolenie na budowę, starostwo wylicza listę błędów i niekonsekwencji
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków po wielu tygodniach zwłoki wydał decyzję ws. przebudowy Mostu Tczewskiego. Wydał i zadziwił wszystkich. Igor Strzok postanowił... umorzyć wszczęte przez swój urząd postępowanie dotyczące pozwolenia na prowadzenie robót. Konserwator uznał, że w trakcie wielomiesięcznego postępowania pozwolenie na budowę.... zdążyło samo wygasnąć. Starostwo - właściciel mostu - uważa, że pozwolenie cały czas obowiązuje. Pat w sprawie odbudowy jednego z najcenniejszych polskich zabytków techniki trwa więc nadal, a walczący o jego odbudowę społecznicy podkreślają, że w XIX wieku most zbudowano w 7 lat - a jego odbudowa w XXI wieku trwa już 9!

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ponad rok temu wstrzymał prace na moście, sprzeciwiając się demontażowi przęsła ESTB, które zostało zamontowane w latach 50-tych ub. wieku, by tymczasowo zapewnić przejezdność. Wcześniejsza konserwator zgodziła się na demontaż ESTB i starostwo miało prawomocną decyzję na odbudowę mostu w XIX-wiecznym kształcie. Zatwierdzony projekt rozbiórki wskazywał, że przęsła ESTB stanowią odpad - a konserwator na etapie wydawania decyzji nie oponowała. Jej następca zakwestionował tę decyzję, wstrzymując się toczącą się budowę. Jego zdaniem demontowana powojenna konstrukcja to "unikatowe i prawdopodobnie jedyne zachowane w Europie przęsła mostowe tego typu (w ciągu kilkunastu godzin społecznikom udało się odnaleźć inne przęsło ESTB na Podlasiu, ale to nie przekonało konserwatora). Wstrzymanie prac przez konserwatora sprawiło, że nie udało się zrealizować całości prac.

- Całość środków zakontraktowanych i wydatkowanych na realizację zadania "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap IIA" w latach 2018-2020 to kwota 35.405.463 zł brutto. Z powodu decyzji PWKZ, trzeba było zrezygnować z części robót, które miały być wykonane w ramach etapu IIA, by środki w ten sposób zaoszczędzone wydać na roboty zabezpieczające. Była to kwota: 8.819.850,66 zł brutto (w tym wykonanie nowego, specjalnie wzmocnionego filara dodatkowego ze specjalną izbicą, podtrzymującego "resztkę" przęsła ESTB, wykonanie zabezpieczenie wyspy i obsługę lodołamaczami). - mówi Marcin Stolarski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Tczewie - Powiat Tczewski szacuje, iż aby zakończyć roboty budowlane związane z aktualnym etapem należy wydatkować środki w wysokości 12.200.000 zł, jednakże faktyczne koszty zadania byłyby znane dopiero po zakończeniu procedur przetargowych. Z zaplanowanych pierwotnie prac etapu IIA nie udało się wykonać żadnego zadania z branży drogowej - podbudowy, nawierzchni, elementów ulic, jak również zagospodarowania terenu. Demontaż przęseł ESTB udało się wykonać jedynie w sześćdziesięciu procentach. Prace przy filarze i izbicy udało się jedynie rozpocząć - szacujemy, że jedynie w dwudziestu procentach.


Konserwator wielokrotnie przedłużał termin na wydanie decyzji w tej sprawie - ostatecznie decyzja co do wstrzymania pozwolenia na budowę została wydana 22 stycznia - i wywołała niemałe zdziwienie wśród osób zainteresowanych tematem.


- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków umarza postępowanie wznowione z urzędu z 27 września 2019 roku w sprawie zakończonej ostateczną decyzją PKWZ z 5 stycznia 2017 o udzieleniu Powiatowi Tczewskiemu pozwolenia na przebudowę mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - czytamy w piśmie podpisanym przez Igora Strzoka.

Jak PKWZ uzasadnia decyzję o umorzeniu własnego postępowania?

- Analizując akta w celu wydania decyzji rozstrzygającej sprawy stwierdzono, że termin ważności pozwolenia z 2 stycznia 2017 roku upłynął 30 grudnia 2019. - czytamy w uzasadnieniu - Upływ ważności pozwolenia skutkuje wyeliminowaniem go z obrotu prawnego.

Takie podejście bardzo dziwi - bo prace na moście prowadzone były do czerwca 2020 roku - i PKWZ miał taką wiedzę. Starostwo Powiatowe w Tczewie już odwołało się od decyzji konserwatora do resortu kultury. W kilkunastostronnicowym odwołaniu urzędnicy z Tczewa wyliczają szereg nieprawidłowości, jakich ich zdaniem miał dopuścić się konserwator:

- Skarżący nie zgadza się z treścią decyzji, ponieważ ustalenia organu - zarówno faktyczne i prawne - poczynione zostały z naruszeniem przepisów prawa. - czytamy w odwołaniu.

Zdaniem starostwa doszło m. in. do naruszenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez niezastosowanie w sprawie, a w rezultacie wszczęcie postępowania wznowieniowego po upływanie dwóch lat od uprawomocnienia się decyzji. Urzędnicy zwracają też uwagę na to, że jeszcze na początku 2019 zawiadamiali konserwatora o złym stanie technicznym demontowanego przęsła ESTB, występując o odstąpienie od jego ekspozycji - konserwator do dzisiaj nie odpowiedział na to pismo. Uczulają też na opinię ekspertów z Politechniki Gdańskiej, którzy w swojej ekspertyzie podkreślali, że przęsło ze względu na zły stan nie nadaje się do przenoszenia w całości.

- Organ do sporządzonej opinii podchodzi jedynie fragmentarycznie, pomijając niekorzystne dla siebie ustalenia biegłych.


Urzędnicy dodali, że urząd konserwatorski, wydając wcześniej decyzję, miał wiedzę dotyczącą tego, czym jest sporne obecnie przęsło ESTB.

- Organ na etapie wydawania decyzji o wpisie mostu do rejestru zabytków dysponował wiedzą o charakterze przęseł ESTB i nie przyznawał im samym wartości - miały one jedynie znaczenie jako element całości historycznej. - czytamy w piśmie. - Niezrozumiałe są zatem ustalenia tego samego organu, który nagle stwierdza, że jego własne ustalenia sprzed trzech lat są nieaktualne i nieprawdziwe.


Urzędnicy zwracają też uwagę na to, że konserwator, powołując się na ekspertów z PG, określa stan ESBT jako dobry, tymczasem naukowcy piszą "o bardzo złym stanie technicznym pomostu", czy "bardzo silnej korozji stali" dolnych dźwigarów.

- W ocenie autorów opinii koncepcja konserwatora (dotycząca przenoszenia przęsła w całości - przyp. red) jest "nieracjonalna i technicznie" niebezpieczna.


Starostwo zwraca uwagę, że pozwolenia no budowę mostu jest nadal ważne - podkreśla, że pozwolenie obowiązuje, dopóki trwa budowa - chyba, że przerwa jest dłuższa, niż trzy lata.

Kolejne zawirowania dotyczące odbudowy, która utknęła w martwym punkcie, krytykuje Stołeczny Komitet Odbudowy Mostu:

- Wszyscy miłośnicy Mostu Tczewskiego czekali w trudnym 2020 roku na dobre wiadomości zarówno ze strony konserwatora (co dalej z przęsłem ESTB?) jak i rządu (co z kolejnymi środkami na dokończenie odbudowy?). Padło wiele obietnic na temat finasowania, zwłaszcza w trakcie kampanii wyborczej - żadna nie została do dziś spełniona. Z kolei PWKZ Igor Strzok przez cały 2020 rok zapowiadał, że wyda nową decyzję w sprawie ESTB. Podstawą do jej wydania miała być ekspertyza naukowców z Politechniki Gdańskiej. Dokument potwierdzający zły stan techniczny przęsła ESTB pojawił się jesienią i dziś okazuje się nie mieć żadnego znaczenia. Z decyzji PKWZ o umorzeniu postępowania wynika, że oczekiwana przez wszystkich zainteresowanych ekspertyza okazała się nieistotna, ponieważ nie miała wpływu na decyzję o umorzeniu. Wpływ na to miał argument o tym, że w grudniu 2019 r. miało wygasnąć pozwolenie na budowę. Całkowicie nie zgadza się z tym starostwo, twierdząc, że pozwolenie nadal obowiązuje. Niezależnie od tego, jaka decyzja zostanie podjęta przez Ministerstwo Kultury, pewne jest, że nowa decyzja konserwatora o umorzeniu postępowania i wniesione przez starostwo odwołanie znacząco wydłużą i tak już bardzo mocno opóźniony proces odbudowy Mostu Tczewskiego. Przypomnijmy, że w lipcu 2020 r. padła konkretna data z ust posła Kazimierza Smolińskiego - cały proces odbudowy miałby się zakończyć w 2023 r., przy czym wznowienie prac miało się rozpocząć w 2021 roku. Jeszcze w październiku podczas Święta Mostu Tczewskiego poseł informował, że jest dobrej myśli odnośnie zapewnienia środków z rezerwy premiera, ale na przeszkodzie stał wówczas brak decyzji konserwatora. Teraz decyzja jest - umarzająca, z kolei środków jak nie było, tak nadal nie ma, a czas leci - rok 2023 się zbliża. Przypomnijmy, że w połowie XIX wieku Prusacy zbudowali Most Tczewski w siedem lat. Aktualnie w XXI wieku rozpoczął się dziewiąty rok jego odbudowy... Odbudowy, która z powodu braku rządowych środków obecnie nie jest kontynuowana. - podsumowuje SKOM.

Niestety, czarne chmury wciąż wiszą nad przyszłością Mostu Tczewskiego. Resort infrastruktury nie rozliczył dotąd dotacji na wstrzymany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzedni etap robót. Nadal też nie wiadomo, czy będą kolejne środki na odbudowę tego cennego zabytku - i czy przejmie go skarb państwa. XIX-wieczny most na stałe zostanie najdłuższym molem w Polsce? Na razie najwyraźniej brakuje "woli politycznej", by zmienić istniejący stan rzeczy.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (53)
dodaj komentarz

 • -35

  Łupaszko_gość_gość

  11.02.2021, 11:08

  '' a'la long"

  Augustyn kiedy ty sie podasz do dymisji????? Ale widząc gimnastyke Gajewskiej to nie ma co liczyć na honorowe zachowanie - jesteście żałośni dzieciaki....

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx9.xx6 
 • +35

  PLUSUJEMNY_gość_gość_gość

  11.02.2021, 11:43

  A ty idioto ,ciągle..

  swoje osobiste wycieczki urządzasz?Co twoje wypociny mają wspólnego z artykułem ?A,no to że tak ,jak w przypadku tego"konserwatora",tak i w twoim mamy do czynienia z totalnym zidioceniem.

  Cytuj
  IP: 95.51.xx9.xx3 
  -13

  MORS,_gość

  11.02.2021, 11:55

  Dzisiaj o 18.00

  Dzisiaj morsujemy w Wiśle - MORS, MORS, MORS, - Jestem królem morsów!!! skaczemy z mostu prosto do wody!!!

  Cytuj
  IP: 31.186.xx5.xx4 
  +28

  Gosc_gość

  11.02.2021, 12:11

  Do lupaszki

  Lupaszko to zfrustowany debil i nieudacznik !!!

  Cytuj
  IP: 87.148.xx5.xx1 
  -13

  oficer rowerowy_gość

  11.02.2021, 12:19

  najważnieejsze że bendom pinionszki na MEVO 2 i stojaczki na rowerki oras nowe ścieszki rowerowe

  Cytuj
  IP: 31.186.xx5.xx4 
  +17

  observeur_gość

  11.02.2021, 15:41

  Jeszcze kilka lat i korozja ten złom wciagnie pod wodę. Czekajmy, problem sam się rozwiąże.

  Cytuj
  IP: 37.248.xx7.xx3 
  +5

  Ewa_gość_gość

  12.02.2021, 07:35

  Łupaszko ?! I trolle !!

  Jak wasz poseł Smoliński z jego motto - Jak PiS dojdzie do władzy to będzie wykonana rekonstrukcja mostu nad Wisłą !? Łupaszko ty jesteś hipokrytą w czystej postaci !!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx3.xx1 
  -1

  gość _gość

  12.02.2021, 22:02

  debil

  Łupaszko, już sam nick świadczy o tobie, że jesteś bublem genetycznym i wypiardem mamuta.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx2.xx5 

  Ewa_gość_gość

  13.02.2021, 23:33

  Łupaszko ?!

  Łupaszko ty ze swoją zamrożoną inteligencją nie wychylaj się , gdyż ośmieszanie to jest żenujące na etapie ewolucji twojego przodka ! Tylko on szedł z postępem czasu , a u ciebie odwrotność !!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx0.xxx 
 • +12

  Wigry3_gość

  11.02.2021, 11:09

  Jakby nie było na co wydawać. Dajcie wolną rękę złomiarzom i po problemie.

  Odpowiedz
  IP: 185.167.xx5.xx6 
 • +38

  Rowerowy_johny_gość

  11.02.2021, 11:43

  Dobrze, że Igor Strzok .....

  .... nie jest urzędnikiem w Chinach, bo tam za taką obstrukcję to by dostał wyrok śmierci przez publiczne rozstrzelanie. A tak mamy procedury, terminy, decyzje, wygaśnięcia decyzji, itd. Tylko co ma most z tego jako zabytek? Pozostaje już chyba tylko liczyć na naturę, która sama usunie problem.

  Cytuj
  IP: 157.25.xx0.xx6 
  +1

  most to czesc historii Tczewa_gość

  12.02.2021, 09:26

  nie ma konstytucji i praworzadnosci

  @rowerowy_Johny a propo krysztalowy Igor Strzok jest namaszczony przez kolejnego krysztalowego czlonka partii PiS, wiec na razie wlos z glowy mu nie spadnie ,,sami swoi, sytuacja zyciowa partyjnych PiS zmieni sie po przegranych wyborach, bo ktoz by chcial aby Jaroslwaw Kaczynski dalej rzadzil narodem, wszyscy wiemy, ze glosujac na niepraworzadnosc Zjednoczonej Prawicy oddajemy glos wyborczy automatycznie na Jaroslawa Kaczynskiego, dla przypomnienia wzystko kupisz, jak masz pieniadze ale wolnosci nie kupisz o nia trzeba walczyc

  Cytuj
  IP: 37.201.xx3.xx1 
 • +34

  ...._gość

  11.02.2021, 11:16

  .....

  Ewidentnie specjalne są wstrzymywane prace tylko po to aby "rzont" nie musiał dać obiecanej kwoty na remont. "Rzont" chce dać ale jak wszystko wstrzymane to podstaw nie mają. Ot takie będzie tłumaczenie.

  Odpowiedz
  IP: 188.147.xx8.xx0 
 • +11

  hook_gość_gość

  11.02.2021, 11:25

  no tak, Tczew jak Awinion. Tam też most do połowy rzeki jest atrakcją turystyczną

  Odpowiedz
  IP: 83.13.xx4.xx8 
 • -3

  kosfaltarz_gość

  11.02.2021, 21:10

  No, tylko w tym wypadku ten most jest chyba atrakcją lisewa, bo koniec mostu nawet tczewskiej ziemi nie dotyka

  Cytuj
  IP: 188.147.xx6.xx6 
 • +29

  ***** ***_gość_gość

  11.02.2021, 11:46

  Trzeba poczekać ,aż...

  przestaną rządzić ci debile,a wówczas ,tym quasi konserwatorem powinien zająć się prokurator.

  Odpowiedz
  IP: 95.51.xx9.xx3 
 • +39

  mieszkaniec_gość

  11.02.2021, 11:55

  most

  Jest 76 lat po wojnie. Wszyscy odbudowali zgliszcza i ruiny. Polska nie potrafi odbudować mostu, który sama musiała zburzyć, w czasie działań wojennych. Tu jest Polska!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx2.xx5 
 • +7

  gość_gość

  11.02.2021, 12:01

  Most powinien być deptakiem a do ruchu kołowego powinien powstać nowy most, inaczej nic się nie zmieni nawet przez 100lat

  Odpowiedz
  IP: 78.31.xx6.xx8 
 • +11

  gość_gość

  11.02.2021, 12:14

  Smoliński niech w Sejmie zgłosi poselski wniosek, o utworzenie z mostów tczewskich mostów narodowych. Może wtedy sypną kasą. Przecież pieniędzy jest tyle ile będziemy chcieli.

  Odpowiedz
  IP: 78.31.xx6.xx4 
 • +11

  John_gość

  11.02.2021, 12:23

  MOST Drogowy Tczew

  W Ścinawie ( województwo DOLNOŚLĄSKIE) nad Odrą jest aktualnie remontowany ponad stuletni, wąski, zabytkowy most drogowy. Mają to szczęście, że jest to ciąg drogi krajowej nr 36. Tzw. Most lisewski powinien być co najmniej drogą wojewódzką, odgałęzieniem od drogi krajowej Nowy Dwór Gdański - Malbork w kierunku na Nowy Staw, Tczew.

  Odpowiedz
  IP: 31.0.xx3.xx7 
 • -16

  POLAK _gość

  11.02.2021, 12:44

  A TRZASKOWSKI OBIECAL ZE SIE TYM MOSTEM ZAJMNIE I CO? - OBIECANKI CACANKI

  Odpowiedz
  IP: 159.205.xxx.xx5 
 • -15

  ŻŻ_gość

  11.02.2021, 12:48

  DOSTARCZY DUŻŻŻŻO TAŚMY KLEJĄCEJ, TĘCZOWEJ KOLOROWEJ,

  Cytuj
  IP: 159.205.xxx.xx5 
  +19

  :)_gość

  11.02.2021, 14:29

  Obecnie Prezydentem jest Andrzej Duda. Trzaskowski jest prezydentem Warszawy- więc jak ma sie to do odbudowy mostu w Tczewie? Skoro Duda obiecał to Dude rozliczajcie :) Nie jestem zwolneniczką Po ale bardzo dziwi mnie obarczanie winą o wszystko tej partii zwłaszcza, że od kilku lat rządzi w Pl PIS. Ale wiadomo, że jak nie ma argumentów to winnien jest Tusk

  Cytuj
  IP: 195.250.xx7.xx3 
  +6

  Ewa_gość_gość

  12.02.2021, 07:40

  "POLAK " ????

  Jak milczysz , to matka natura ma wrażenie że myślisz ?! I niech tak zostanie pacanie !!!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx3.xx1 
  +3

  ja_gość_gość

  12.02.2021, 09:32

  Obiecał też Duda i ten jak mu tam Smoliński .Obiecanki Trzaskowskiego nie mogą się spełnić, bo nie jest prezydentem , ale Duda JEST .Macie co chcieliście przyjechał , obiecał, wybraliście go i macie co chcieliście

  Cytuj
  IP: 83.8.xx6.xx7 
  +4

  Tadeusz _gość_gość

  12.02.2021, 10:40

  A co ma Trzaskowski do tego? Mowil, ze jak zostanie prezydentem Polski to zalstwi sprawe mostu. Niestety wybraliscie Dude, a jemu i jego szefowi ten most zwisa wazniejszy jest Rydz i miliardy na szczujnie.

  Cytuj
  IP: 46.65.xx7.xx2 
 • +17

  ***** ***_gość_gość

  11.02.2021, 12:47

  9 Lipca 2020 *oseł Graucho-

  Smoliński na tle mostów ogłasza,że remont zostanie w 100% sfinansowany z budżetu państwa.A,co było 10 Lipca 2020,no co?Tak ,wybory prezydenckie.I,kto wygrał,a no ten,który 5 lat wcześniej krzyczał na Placu Hallera ,że to skandal,żeby taki most obciążał budżet powiatu!Tak,zgadzam się że ten idiota konserwator ,to pisowska marionetka,ktora ma sabotować remont,gdyż "Zielona Wyspa" okresu pandemii nie śmierdzi groszem!Przypominam o programie budowy 100 mostów ,a jakże ogłoszonym onegdaj przez PINOKIA.Pozostaje tylko siąść na "patriotycznej ławeczce" i zadumać się ,dlaczego BÓG tak nie lubi jego najgłośniejszych wielbicieli(a może właśnie dlatego,może brzydzi się głupota i hipokryzją?)?

  Odpowiedz
  IP: 95.51.xx9.xx3 
 • +12

  gość_gość

  11.02.2021, 13:19

  Myślisz, że jak użyjesz wielkich liter to jesteś lepszym Polakiem? Trzaskowski obiecał, że zajmie się mostem w Tczewie, jak zostanie prezydentem RP, jako prezydent Warszawy może zająć się tylko mostami warszawskimi. Za to Duda naobiecywał tyle,że musiałby być prezydentem 100 lat.

  Odpowiedz
  IP: 78.31.xx6.xx4 
 • +12

  Anna_gość

  11.02.2021, 13:35

  Pisowski konserwator, pisowski starosta i pisowski wojewoda fajną mają zabawę. I jeszcze były wiceminister transportu z pis który obiecywał złote góry.

  Odpowiedz
  IP: 62.111.xx3.xx0 
 • +5

  *_gość

  11.02.2021, 15:04

  Bo widzisz Aniu...

  kluczowe jest okreslenie "pisowski" i wszystko jasne,bo równie dobrze można użyć przymiotnika-bezmózgi.

  Cytuj
  IP: 95.51.xx9.xx3 
 • +9

  czczewiak_gość_gość

  11.02.2021, 13:56

  temat dla fotografów

  przyjdzie kra i się to wszystko zwali a tvizje będą miały coś na 1-kę i na paski jak się wali most-potem będzie już spokój

  Odpowiedz
  IP: 83.23.xx5.xx9 
 • +13

  .._gość_gość

  11.02.2021, 14:21

  .

  Wbrew pozorom taka katastrofa mogła by być zbawienna dla mostu. Sprawa katastrofy była by medialna to i decyzje może by były w końcu podjęte.

  Cytuj
  IP: 188.147.xx8.xx0 
 • +14

  mieczyslaw

  11.02.2021, 14:20

  Rząd PiS wszędzie szuka winnych

  Tak jest i w tym przypadku. Rząd PiS, w którego tak wielu uwierzyło, nie przyznaje się do żadnych błędów. Oni widzą źbło u bliźniego, a belki u siebie nie. Aktualnie paradoskem jest to, że mostowi może pomóc lód na rzece, bowiem gdyby zamarzła, ta prowizorka, którą zostawiono na skutek decyzji politycznej, zagrozi mostowi kolejowemu, a linia Gdynia-Warszawa, jest magistralą strategiczną. Cóż, ta władza do mądrych nie należy. Nie łudźmy się, mamy drugi komunizm. Pamiętacie, że za komuny jak coś rozgrzebali, to budowali przez 20 lat? Tak jest teraz z mostem, tak jest z DK22 - czego się pan Smoliński nie tknie (wiele razy obiecywał, zapowiadał koniec budowy, remontu, itp.), to popsuje.

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • +10

  mirek_gość

  11.02.2021, 14:41

  Ten Strzok to dziad, jakich mało. Ja rozpocznę akcję hejtu niedługo na niego na FB, a może i w Gdańsku, tak mnie denerwuje. Ponadto, co jeśli przęsło jednej nocy by zniknęło? Można byłoby odbudowywać, bo nie ma problemu - dlatego myślę, że trzeba zgadać się potajemnie z dwiema-trzema firmami złomiarskimi, niech w tajemnicy rozbiorą to głupie przęsło ESTB, a następnego dnia dać nagłówek w prasie: Przęsło ESTB zniknęło! Nie ma żadnych śladów! Policja bezradna, umorzono śledztwo. I gitara. Tylko trzeba podpuchę dobrze przemyśleć i szybko przetopić resztki przęsła. Co sądzicie Tczewiacy o moim pomyśle?

  Odpowiedz
  IP: 79.163.xx6.xx0 
 • +3

  Bloefeld_gość

  11.02.2021, 16:30

  Jestem za

  Jak najbardziej

  Cytuj
  IP: 178.235.xx8.xx4 
  -2

  Gośc_gość_gość_gość_gość

  12.02.2021, 07:45

  Polnische folklore ...

  Mirek idź do specjalisty po skierowanie !!!!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx3.xx1 
  +1

  Gość_gość_gość_gość

  13.02.2021, 23:43

  Mirek ?!

  Ty jesteś totalnym DZBANEM !! Nie wypowiadaj się w kwestiach o których nie masz pojęcia ! Umyj się , dobrze się ubierz i tak wiedzy konserwatora zabytków nie osiągniesz , tylko to że lepiej będziesz wyglądał !!??

  Cytuj
  IP: 188.147.xx0.xxx 
 • +1

  lysy_gość

  11.02.2021, 14:45

  most

  Jakby w Tczewie rzadzily pisiory pieniadze by sie znalazly ale niestety jestesmy drugim sortem a ci co pszyjezdzali i obiecali to ciemny narqd w tczewie wierzyl ze dadza kase ludzie pszebudzcie sie ja mam jeszcze 10 lat do emerytury i jeszcze nie bedzie ten most gotowy mogli pobudowac nowy obok taniej by to wyszlo

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx7.xx5 
 • +2

  Pomorzanin_gość_gość_gość

  11.02.2021, 15:08

  łysy...

  pszenica-dobrze,pszyjezdni,pszebudźcie,tczew-źle.Jak już będziesz na emeryturze podciągnij się z gramatyki i ortografii.

  Cytuj
  IP: 95.51.xx9.xx3 
 • +4

  Lakis_gość_gość

  11.02.2021, 15:52

  i

  Jak sie rząd zmieni wszystkich skazanych pisdzielców zatrudnić za miske ryżu do odbudowy mostu a na Świńskim Rynku wybudować im obóz pracy , taka atrakcja typu Zoo ale zamist tygrysów były by pisowskie świnie z kaczką na czele.Bilety by sie sprzedawało i koszty by sie zwróciły.A po zakończeniu prac przetransportować ich na drugi brzeg przypalować jak krowy i tak do końca życie .Następnym patałachom typu Smoliński już by sie odechciało okradać i okłamywać polaków.

  Odpowiedz
  IP: 31.0.xx0.xx5 
 • +3

  Bloefeld_gość

  11.02.2021, 16:28

  Do rowerowy johny

  A ja liczę na to,żeby pan Igor konserwator znalazł się w Chinach.Porządna nauczka by mu się przydała.

  Odpowiedz
  IP: 178.235.xx8.xx4 
 • +2

  ups_gość_gość

  12.02.2021, 10:46

  sami swoi, Chinska Republika Ludowa

  w ludowych Chinach temu panu Igorowi Strzokowi nic by nie zagrazalo, poniewaz partia PiS jest prokomunistyczna a propo wodz PiS Jaroslaw to syn zasluzonego komunisty sp. Rajmunda Kaczynskiego

  Cytuj
  IP: 37.201.xx3.xx1 
 • +3

  Gość_gość_gość_gość_gość_gość__gość

  11.02.2021, 17:00

  POzostałą część przęsła spuścić na kry i niech płynie do konserwatora do gdańska.

  Odpowiedz
  IP: 77.115.xx2.xx1 
 • -16

  Łupaszko_gość_gość_gość

  11.02.2021, 19:26

  '' a'la long"

  Podoba mi sie ten Igor Strzok - facet jest konkret i ma dużą wiedze. Nie jak ci nasi samorządowcy nauczyciele w-f itp. itd., a sie prężą jakby wszystkie rozumy pozjadali nierozgarnieci.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx4.xx2 
 • +6

  krystaly pisowskie_gość

  12.02.2021, 09:58

  najciemniej jest pod latarnia np. Banas

  @ Lupaszenko, tez polerujesz krysztaly a propo, jaka Igor Strzok ma wiedze ? zapewno taka sama, jak Jaroslaw Kaczynski, ktory siedzal w oslej lawie, wszyscy wiemy, ze mial Jaroslaw problemy z nauka i z mysleniem, poza tym tego IPN nie dalo sie ukryc tak , jak spanie w kosciele w czasie stanu wojennego, takze po twoich wpisac widac, ze tez masz problemy z mysleniem

  Cytuj
  IP: 37.201.xx3.xx1 
  +2

  cd. krysztaly pisowskie_gość

  12.02.2021, 10:17

  Balbina i Szeryf niepraworzadnosci

  a propo, jaka ma wiedze Ziobro, Duda, diva Pawlowicz itd. itp. czyzby te osoby ukonczyly prawo, ze naginaja Konstytucje i lamia prawo a pana Jakiego pisana praca a Jaroslaw Kaczynski dawno stracil prawo do wykonania zawodu, darmozjady pisowskie na garnuszku podatnika i to jest tylko kpina z narodu

  Cytuj
  IP: 37.201.xx3.xx1 
 • +1

  Antychryst_gość

  11.02.2021, 21:25

  Smarowanko

  Przecież to oczywiste, że typ, czeka aż ktoś mu posmaruje.

  Odpowiedz
  IP: 94.254.xx1.xx9 
 • +2

  Edek_gość_gość

  12.02.2021, 01:09

  Konserwatorzy uprawiają sinusoidę mostu

  Konserwatorzy "uprawiają " sinusoidę decyzyjną: raz są na tak, drugi raz są przeciw i tak w kółko a koszty ewentualnego naprawy mostu rosną.

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xxx.xx8 
 • +1

  Księgowy_gość

  12.02.2021, 07:30

  Kiedy zostanie rozliczona ta dotacja?

  Przecież w jednym z wywiadów Pan Starosta Augustyn zapowiedział, że spodziewa się otrzymać rozliczenie tej dotacji (ponad 30 milionów) z ostatniego realizowanego etapu. Rozliczenie prawidłowości wydatkowania tej dotacji do dzisiaj nie zostało ogłoszone. Co się dzieje? Może jakiś komentarz ze Starostwa?

  Odpowiedz
  IP: 31.179.xx0.xx6 
 • -2

  Fakty nie Mity_gość__gość_gość

  12.02.2021, 07:55

  Urojenia !?

  Starosto tczewski czyż przejąłeś ten urząd z pełną świadomością , TO TERAZ BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY , LUB UJAWNIĆ NALEŻY PRAWDĘ O KULISACH !!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx3.xx1 
 • +2

  Adam_gość

  12.02.2021, 22:27

  jesteśmy w martwym punkcie.........

  Igor Strzok - to przykład tego, że urzędnik za nic nie odpowiada w tym kraju. Jego obstrukcja i utrudnianie na wszelkie sposoby odbudowy mostu sięga wyżyn papierologii w tym kraju. W razie problemów odwoła się od odwołania i podważy pierwszą decyzję o budowie z 1851 roku. A co nie wolno mu??? I komu na tym zależy, są dwie możliwości: 1. wszelkim "sympatykom" totalnej opozycji we władzach województwa i wyżej, bo jak we współpracy z posłem Smolińskim uda się go w końcu odbudować to będzie to sukces PISu, a to nie dobrze, bo przecież PIS nie ma prawa mieć sukcesów. 2. wszelkim urzędasom rządowym, bo puki decyzje są wstrzymywane nie trzeba wydać kasy, a tej brakuje, król jest nagi, i można z sytuacji wyjść czysto, bo jak coś to nie my. Tak czy inaczej jest bardzo źle, bo po za naszymi lokalnymi władzami, działaczami i osobami zaangażowanymi w ratowanie tego zabytku, nikogo to kompletnie nie interesuje, nie zależnie od strony politycznej. Szkoda pięknej budowli, ale może rzeczywiście lepiej byłoby, aby się zawalił. Nie tylko my mamy ten problem. W całej Polsce jest wiele "ruin" które są w łapach konserwatorów zabytków i niszczeją, bo ruina musi być ruiną, ruina to też zabytek. W Ełku w tej chwili trwa batalia o odbudowę zamku, jest inwestor, są chęci, jest plan, są możliwości, a olsztyński konserwator mówi nie, bo nie, bo ja tak mówię i wiem najlepiej! A ja się pytam gdzie cele społeczne? Gdzie dobro ogółu? O tym, że zamek w Malborku to odbudowa, rekonstrukcja już wszyscy zapomnieli.

  Odpowiedz
  IP: 31.0.xx2.xx5 
 • Gość_gość

  13.02.2021, 12:34

  Podrzucić pod dom

  Powinno się część zdemontowanego przęsła podrzucić pod dom konserwatora, żeby nie mógł z niego wyjechać dopóki nie wyda pozytywnej decyzji w sprawie mostu. Powinien być obiektywny. A nie partyjny.

  Odpowiedz
  IP: 31.0.xx2.xx6 
 • -2

  tczewczyk_gość

  13.02.2021, 15:30

  Żenada

  Ile juz pieniedzy zmarnowaliscie na ten most. Po co i na co to komu? Nie bylo w co inwestowac? Nadwyzki byly czy co bo nie rozumiem jak mozna tak przepuścić puliczne pieniądze? Kto daje na to przyzwolenie. Stołeczny KOM jakim prawem ich wyśnione zachcianki są finansowane z publicznej kasy? Co będą mieć z tego mieszkańcy wykorzystqni jako sponsorzy dla wszystkich tych nieudacznych działań????

  Odpowiedz
  IP: 83.21.xx5.xx1 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.