Umowy o dzieło w 2023 roku. Co wynika z raportu ZUS?

ZUS (fot. tcz.pl)
Umowy o dzieło w 2023 roku. Co wynika z raportu ZUS?
W ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiły informacje o ponad 1,6 mln zawartych umowach o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów, które zgłaszały umowy o dzieło oraz ich wykonawców. Informacje przekazało prawie 75,8 tys. podmiotów. Ponad 97 proc. z nich to płatnicy składek.

Od 1 stycznia 2021 r. należy informować ZUS o zawartych umowach o dzieło. Podmioty korzystają formularza ZUS RUD, gdzie wpisują dane swoje i wykonawcy umowy, jej przedmiot oraz datę rozpoczęcia i zakończenia. Przekazywane informacje w powiązaniu z danymi o podmiocie, który zgłasza umowę, pozwalają na prowadzenie wielu analiz, np. oceny dynamiki zgłoszeń w ciągu roku, rodzaju podmiotów, które zgłaszają umowy, przedmiotu ich działalności, a także wieku wykonawców, czy okresu na jaki są zawierane umowy.
 
W 2023 r. złożono do ZUS nieznacznie więcej formularzy RUD niż w roku 2021 i 2022, zgłaszało je również więcej unikalnych podmiotów. Także samych wykonawców umów o dzieło było więcej. Niewielki spadek natomiast odnotowano w liczbie umów.

- Najwięcej umów o dzieło, w przeliczeniu na 10 tys. płatników składek, zawarto w województwie mazowieckim (15,4 tys.), a najmniej w warmińsko-mazurskim (1,8 tys.). Na Pomorzu było ich 5,1 tys. To spadek o 100 w porównaniu do ubiegłego roku. Takie umowy zgłosiło 346 na każde 10 tys. pomorskich płatników. Tu również dane ZUS wykazują spadek. Wykonawców umów o dzieło było 270 na każde 10 tys. ubezpieczonych z Pomorza i jest to wzrost o 2 ubezpieczonych. Najczęściej pracowali oni w branżach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (23,85 proc.), przetwórstwo przemysłowe (10,91 proc.) oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (8,48 proc.). - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS. - W 2023 r. do ZUS trafiło 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. To o 50,5 tys. więcej niż w 2022 r., ale zgłoszono na nich mniej o 81,5 tys. umów o dzieło. Analogiczny trend zaobserwowano w stosunku do roku 2021 - w 2023 r. złożono więcej formularzy RUD (o 81,7 tys.) i zgłoszono na nich o 100 tys. mniej umów o dzieło. Umowy o dzieło w 2023 r. najczęściej zawierano na 1 dzień (26,78 proc.) oraz 8 dni (15,7 proc.).


Po kolejnym, trzecim roku funkcjonowania rejestru umów o dzieło można stwierdzić, że umowy zgłaszane są do ZUS przede wszystkim przez płatników składek. Najczęściej są to podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną, w zakresie informacji i komunikacji oraz przetwórstwa przemysłowego, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 9 osób. Umowy o dzieło w większości przypadków zawierane są na okresy nie dłuższe niż 9 dni. Największą grupę wykonawców stanowią osoby w wieku 30-39 lat i mężczyźni.
 

Drukuj
Prześlij dalej