Czekają granty na lokalne pomysły

(fot. mat. prasowe)
Tczew - Czekają granty na lokalne pomysły
Fundacja Pokolenia ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu "Działaj Lokalnie" 2022. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się min. 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

W ubiegłym roku dofinansowaliśmy 13 inicjatyw na łączną kwotę 61.500zł, a pośród pomysłów znalazły się m.in.: inicjatywa Klubu Młodzieżowego z Pelplina, która zaowocowała warsztatami teatralnymi i spektaklem w konwencji czarnego teatru, grupa Dzicy Przyrodnicy, która zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na warsztaty przyrodnicze, czy grupa Centrum Muzycznie Aktywnych z Gniewu, która po warsztatach nagrała płytę z własnymi utworami.

W ramach tegorocznego Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
- w ramach ścieżki specjalnej "Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą" dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną do 13 czerwca 2022 za pośrednictwem strony: www.system.dzialajlokalnie.pl . Regulamin konkursu znajduje się na: www.fundacjapokolenia.pl .

- Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowoś
ć.

Żeby przybliżyć zainteresowanym idee konkursu oraz merytoryczne i techniczne kwestie składania wniosków zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe:
17.05. (wt.) MORZESZCZYN godz. 18:30 - Biblioteka
18.05. (śr.) SUBKOWY godz. 15:00 - Dom Kultury
19.05. (czw.) PELPLIN godz. 17:00 - Miejski Ośrodek Kultury
23.05. (pon.) GNIEW godz. 16:00 - Stowarzyszenie Centrum Aktywnych-Gniew
24.05. (wt.) TCZEW godz. 17:00 - Fundacja Pokolenia (dodatkowo: transmisja on-line spotkania)
02.06. (czw.) LUBISZEWO godz. 17:00 - Świetlica wiejska

- Polecamy możliwość konsultacji indywidualnych. Bardzo lubimy podpowiadać przy planowaniu projektów i wypełnianiu wniosków, a bardzo nie lubimy ich odrzucać np. z powodów jakichś błahych uchybień formalnych, więc tym bardziej zapraszamy do kontaktu!


Zachęcamy do składania wniosków. W razie pytań oczywiście służymy pomocą:
Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie - Fundacja Pokolenia
biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl
FB: facebook.com/fundacja.pokolenia

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, przy wsparciu finansowym Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Miasta Tczewa oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA