Pieniądze, 50 zł

odbyło się
15
11.2010
Poniedziałek
Tczew - Konkurs na małe granty "Uwolnij Przestrzeń"

Konkurs na małe granty "Uwolnij Przestrzeń"

Lokalne Partnerstwo Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłasza konkurs na małe granty "Uwolnij Przestrzeń". Konkurs ma na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w kreowanie i gospodarowanie przestrzenią publiczną. Upowszechnić informację o przyjaznych miejscach publicznych i dać przykłady nowego wykorzystania tych miejsc przez wspólnoty lokalne.

Cele szczegółowe:

-budowa aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego obywatelom wizerunku gminy,
-wskazanie najlepszych realizacji w zakresie przestrzeni publicznych,
-nagrodzenie i promocja gmin dbających o ład przestrzenny, funkcjonalność i atrakcyjność przestrzeni publicznych,
-podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania przyjaznej przestrzeni,
-dofinansowanie realizacji najlepszych pomysłów na aranżację przestrzeni publicznej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
- Konkurs ma charakter otwarty.
- Zasięg terytorialny konkursu obejmuje 3 gminy Tczew, Pelplin i Gniew.
- W ramach konkursu oceniane są przedsięwzięcia polegające na zagospodarowaniu
nowych przestrzeni publicznych istotnych dla funkcjonowania wspólnot lokalnych w przyjaznych miejscach.

ZGŁOSZENIA REALIZACJI DO KONKURSU MOGĄ DOKONAĆ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY:
- jednostki lokalnego samorządu terytorialnego (z terenu 3 gmin),
- organizacje pozarządowe,
- osoby prywatne, grupy nieformalne, społeczności lokalne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
- Komisja Konkursowa przyznaje 6 nagród po 500 zł na najciekawsze przedsięwzięcie przywracające przestrzeń publiczną mieszkańcom.

TERMINARZ KONKURSU
- Składanie zgłoszeń przez wnioskodawców - 15 listopada 2010 r.
- Ogłoszenie wyników konkursu - 25 listopada 2010 r.

-Termin zgłaszania realizacji do konkursu upływa o godzinie 15.00 15 listopada 2010 roku.

Zgłoszenia dokonuje się pocztą elektroniczną na adres pszulc@fundacjapokolenia.pl bądź na nośniku cyfrowym drogą pocztową lub osobiście na adres:
Fundacja Pokolenia
ul. Kościelna 6/7, 83-110 Tczew
z dopiskiem „Uwolnij przestrzeń”.

Pełny Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie http://www.fundacjapokolenia.pl/pl/index.php?tab=inf&id=354 .

Dodatkowe informacje na temat konkursu:
Piotr Szulc
e-mail : pszulc@fundacjapokolenia.pl
tel. +48 58 530 24 81
Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia