Gmina Pelplin w liczbach, czyli demografia za 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie (fot. tcz.pl)
Gmina Pelplin w liczbach, czyli demografia za 2022 r.
Antonina i Franciszek to najpopularniejsze imiona wśród najmłodszych mieszkańców gminy Pelplin w 2022 r. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 r., gminę Pelplin zamieszkuje łącznie 15.182 mieszkańców, w tym 6.915 osób to mieszkańcy miasta, a 8.267 osób zamieszkuje obszary wiejskie.

Antonina, Blanka i Pola oraz Franciszek, Nikodem i Szymon - to imiona dziewcząt i chłopców, które świeżo upieczeni rodzice najczęściej nadawali najmłodszym mieszkańcom Gminy Pelplin w 2022 r. W minionym roku łącznie urodziło się 122 dzieci, z czego 66 to dziewczynki, a 56 - chłopcy. Zmarło natomiast 208 osób, 103 kobiety oraz 105 mężczyzn. Oznacza to, że Gmina Pelplin zanotowała ujemny przyrost naturalny, zmarło o 86 osób więc niż się urodziło.

Według danych na dzień 31 grudnia 2022 r., łącznie Gminę Pelplin zamieszkuje 15.182 mieszkańców, 6.915 osób to mieszkańcy miasta, a 8.267 osób zamieszkuje obszary wiejskie. Pobyt czasowy w Gminie Pelplin zarejestrowało 126 osób (103 osoby w mieście i 23 osoby w gminie). Porównując statystyki w zakresie łącznej liczby mieszkańców naszej gminy, pomiędzy rokiem 2022, a 2021, nastąpiło zmniejszenie tej liczby o 259 osób. Na terenach wiejskich spadek wyniósł 91 osoby, z kolei w mieście 168 osób. Poza obszarem miejskim, miejscowości, w których zamieszkuje najwięcej osób to: Rajkowy (1.567 osób), Rożental (1.147 osób) oraz Rudno (872 osoby).

W 2022 r. stan cywilny zmieniło 230 osób z terenu Gminy Pelplin, z tego 122 kobiet oraz 108 mężczyzn. Najczęstszą tego przyczyną było zawarcie związku małżeńskiego (125 osób, w tym 64 kobiet i 61 mężczyzn). W dalszej kolejności przyczyną był zgon współmałżonka (56 osób, w tym 34 kobiet i 22 mężczyzn) oraz rozwody (49 osób, w tym 24 kobiet oraz 25 mężczyzn).


Ponadto pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Pelplinie dokonali rejestracji 83 zgonów, z czego 4 miały miejsce poza granicami kraju: Niemcy, Włochy, Norwegia i Hiszpania. W 2022 r. na terenie Gminy Pelplin zawarto 76 małżeństw, z czego: 38 zawartych zostało przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Pelplinie, 36 w obecności duchownego (2 poza granicami kraju, tj. na terenie: Ukrainy i Egiptu). Zarejestrowano także 16 urodzeń, które miały miejsce poza granicami kraju: Dania, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Irlandia, Norwegia, Białoruś i USA.

Drukuj
Prześlij dalej