Jeśli o tym zapomnisz, nie otrzymasz "500 plus"

Pieniądze, niedziela, kalendarz (fot. tcz.pl)
Tczew - Jeśli o tym zapomnisz, nie otrzymasz "500 plus"
Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie w związku z tym trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Już 1 lutego 2021 r. ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- przez bankowość elektroniczną oraz
- portal PUE ZUS

Szczegółowe informacje na temat zakładania profilu zaufanego, profilu na portalu emp@tia oraz procedury składania wniosków drogą elektroniczną można znaleźć na stronie: https://mops.tczew.pl/ewnioski

- Od 1 kwietnia 2021 r. możliwe będzie również składanie wniosków drogą tradycyjną, tj. za pośrednictwem poczty lub w siedzibie urzędu. Jednocześnie, mając na uwadze sytuację epidemiczną zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. - mówi Michał Kremer z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec 2021 r. nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Złożenie wniosku w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  wiązać się będzie z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
- w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

- organizacji przyjmowania wniosków w sposób tradycyjny od 1 kwietnia 2021 r. poinformujemy w osobnym komunikacie. - dodaje Kremer.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje, w kwocie 500 zł miesięcznie niezależnie od osiąganych dochodów do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,albo
- opiekunowi prawnemu dziecka, albo
- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WAŻNE

W okresie od 1 lutego 2021 do 31 maja 2021 r. będą równolegle przyjmowane i rozpatrywane wnioski o świadczenie wychowawcze na trwający do 31 maja 2021 r. okres zasiłkowy. W związku z tym osoby składające wnioski o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy (nie mające ustalonego prawa do świadczenia) powinny pamiętać o konieczności złożenia dwóch wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

a) na okres świadczeniowy 2019/2021 - który upływa z dniem 31 maja 2021 r. oraz
b) na okres świadczeniowy 2021/2022 - rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (3)
dodaj komentarz

 • -2

  Biurokracja_gość

  26.01.2021, 11:04

  Złodzieje. Chcą nas wykończyć. Co za biurokracja pier dolona . JE B A C R ZA D

  Odpowiedz
  IP: 83.20.xx6.xxx 
 • -1

  Jssj_gość

  26.01.2021, 14:24

  Dd

  KOCHAM PIS J**AC BIUROKRACJE HAHAHA

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx0.xx5 
 • -2

  miejscowa_gość

  26.01.2021, 15:36

  widze

  że dwa chamy zaatakowali nasz wybrańczy rząd bo im się nie podoba żeby polskie matki wychowywały dzieci na obywateli. Ja nie znam się na tych urzędowych sprawach ale pójdę do urzędu i za mnie to zrobią bo laski nie robią za moje pieniądze od nas Polaków! Rząd z Panem Kaczyńskim na czele zadbał o przyszłość i tylko kretynskie chamy źle o nim! A urzędasy do roboty wreszcie niech się wezmę żeby matki nie były w upokorzeniu traktowane jak składają różne wnioski!

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx6.xx0 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 
KOMENTARZ DNIA