Śmieciowe kompendium. Gdzie, co wyrzucać

Wraz z nowym rokiem dotknęły nas poważne zmiany dotyczące gospodarki odpadami. Zmieniły się m. in. ogólnokrajowe przepisy dotyczące segregacji odpadów - teraz każdy z mieszkańców musi segregować śmieci. Przewidziano też kary za niewłaściwe segregowanie, bądź uchylanie się od tego obowiązku. Pojawiła się też frakcja BIO.Frakcja BIO

Od 1 stycznia 2020 r. doszła jeszcze jedna frakcja: odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych tzw. "BIO", które odbierane będą z tą samą częstotliwością i terminach jak odpady zmieszane. Zbierać je będziemy w jasnobrązowe worki, zawiązane umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane (nie do worków na odpady zmieszane).


W ramach pobieranej opłaty za śmieci, wszyscy mieszkańcy Tczewa, którzy złożyli deklarację, otrzymają jednorazowo brązowe koszyki na odpady BIO oraz roczny zapas jasnobrązowych woreczków. Koszyki i woreczki dla domków jednorodzinnych dostarczone zostaną przez firmę odbierającą odpady, a w zabudowie wielorodzinnej koszyki i worki odebrać będzie można u administratora.

Do pojemnika "BIO" trafiają:

- resztki jedzenia
- odpady warzywne i owocowe

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy:

- kości
- ości
- mięsaKompostowanie odpadów

Projekt uchwały proponuje zwolnienie z części opłaty (mniej o 2 zł od osoby miesięcznie) za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Z tych nieruchomości nie będą odbierane odpady zielone. Mieszkańcy nie otrzymają też worków na odpady zielone, jednak w razie potrzeby będą mogli bezpłatnie wywieźć odpady zielone do PSZOK-u.

Kontrola selektywnej zbiórki odpadów

Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy łącznie są spełnione:

1) co najmniej 50% objętości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości jest selektywnie zebrana i w sposób selektywny przekazana do odbioru,
2) w odpadach komunalnych zmieszanych nie może być więcej niż 5% objętości bioodpadów (odpadów kuchennych i zielonych) i nie więcej niż 5% objętości łącznie odpadów surowcowych: szkła, papieru, tworzyw, metali i opakowań wielomateriałowych. W odpadach komunalnych zmieszanych nie mogą znaleźć się odpady wielkogabarytowe i/lub odpady budowlano - rozbiórkowe,
3) w odpadach selektywnie zebranych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych, a w przypadku papieru większy niż 5% objętości,
4) w odpadach zielonych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 1% objętości bioodpadów.

W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym), odpadów wielkogabarytowych, w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania, Wykonawca przyjmuje je, jako odpady komunalne zmieszane i powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

Powiadomienie właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nastąpi w dwojaki sposób: poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) lub dostarczenie zarządcy nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (zabudowa wielorodzinna), a także poprzez przylepienie na pojemniku nalepki z informacją. Nalepka w kolorze żółtym jest ostrzeżeniem. Jeśli naruszenie regulaminu nastąpi po raz kolejny, naklejka w kolorze czerwonym poinformuje, że zostanie naliczona opłata taka jak za nieselektywne zbieranie odpadów.

Przyjmowanie odpadów przez PSZOK

PSZOK, tak jak do tej pory, przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, opony, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, ale od 1 stycznia 2020 także:

- tekstylia, odzież oraz strzykawki, igły i testery (powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi).
- odpady rozbiórkowe i budowlane, w ilości do 1 m3 na jeden lokal mieszkalny w skali roku,
- opony w ilości do 4 sztuk na jeden lokal mieszkalny w skali roku.

Cena

Zgodnie z projektem uchwały, metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyniesie 23 zł od osoby miesięcznie .Jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi 46 zł od osoby miesięcznie.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (34)
dodaj komentarz

 • -4

  antoni_gość

  21.01.2020, 09:17

  Nie dość, że mam cukrzycę i kupę kasy na to wydaję, zdrowie do bani, to jeszcze segregować. Takiego wała!

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx9.xx3 
 • +11

  m_gość

  21.01.2020, 10:08

  Ty tak serio z tą cukrzycą i segregowaniem?

  Cytuj
  IP: 109.197.xx8.xx6 
  +13

  MY MIESZKAŃCY_gość

  21.01.2020, 10:25

  SEGREGUJEMY ŚMIECI

  A POTEM JEST UTYLIZACJA I PRZERÓB ..................PŁONIE OGNISKO PŁONIE I NIKT ZA TO NIE ODPOWIADA NO TRUDNO TO BYŁ POŻAR ,ALE KASĘ ZA WYWÓZ KTOŚ SKASOWAŁ ? pozdrawiam

  Cytuj
  IP: 94.254.xx0.xx2 
  +8

  Jurek_gość

  21.01.2020, 14:18

  A ja jestem niewidomy i jak mam segregować śmieci?

  Cytuj
  IP: 185.186.xx7.xx7 
 • +26

  użytkownik _gość

  21.01.2020, 09:29

  gospodarowanie odpadami

  JAK gospodarować opadami jak nie ma na to warunków, a mianowicie; Pomieszczenie do przechowywania odpadów przy budynku Wl Jagiełły 4 to obraz zarządzania administracji osiedla odpowiedzialnej za gospodarowanie i przestrzeganie nowych zasad dzielenia odpadów. Po pierwsze pomieszczenie to powinno być umyte pod ciśnieniem wody ponieważ tam stan sanitarny ma wiele do życzenia.Pojemniki postawione w tym pomieszczeniu nie są aktualnie oznaczone czemu i jakim odpadom mają służyć .Część pojemników pozostawiona jest na zewnątrz ,gdzie jest też nie oznakowana na obecne wymogi jak również tak ustawiona, że dostęp jest utrudniony ,aby wyrzucić segregowane odpady. Pomieszczenie w porze wieczornej nie oświetlone, gdzie można mieć obawy o bezpieczeństwo, obok wejścia plakat obiekt monitorowany , jak wygląda to monitorowanie nikt nie może zauważyć( straszak) Radzę Administracji w pierwszej kolejności uporządkować i wyczyścić to pomieszczenie firmom do których należą pojemniki też je umyć i oznakować w czytelny sposób wówczas wymagać od użytkowników segregowania odpadów przestrzegania wymogów które obowiązują. Tymczasem należy zauważyć ,że gmina TCZEW tylko odniosła się do ustalenia stawek za segregacje bądz nie segregacje i na tym swój udział zakończyła. Jeżeli gospodarstwa domowe mają finansowo odpowiadać za stan segregowania muszą mieć warunki dostosowane do wymogów, a tu ich nie ma.

  Odpowiedz
  IP: 79.163.xx4.xx6 
 • +30

  !!_gość

  21.01.2020, 09:36

  Fakt, że odpady BIO trafiają do pojemnikow razem ze zmieszanymi do KPINA ! Po co ta cala selekcja?! Może wrzucajmy od razu wszystko razem jak dawniej. Nie mam problemu z tym żeby segregować śmieci ale w tym wypadku robicie sobie z ludzi jaja !

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx0.xx1 
 • -9

  xfbhg_gość

  21.01.2020, 10:34

  o matko, wrzucasz w zawiązanym worku i na miejscu w sortowni to oddzielają od reszty.

  Cytuj
  IP: 5.60.xx4.xx6 
  +1

  Jaaa_gość

  21.01.2020, 12:47

  Bio

  Brak pojemnika na odpady bio na akacjowej 3

  Cytuj
  IP: 178.235.xx6.xxx 
 • +16

  ja_gość_gość

  21.01.2020, 10:45

  Wiele niewiadomych

  Chętnie się włączę w to dzieło, bo szkoda naszego świata. Oczywiście jesteśmy opóźnieni o 30 lat, bo w Niemczech w latach 80. w prywatnych domach tak pilnowano segregacji, że ja - barbarzyńca z Polski - musiałam wielokrotnie poprawiać co wyrzucam i gdzie. Włączę się, ale mamy ZA MAŁO informacji i są one niespójne. Np. papier do papierów, ale nielakierowany. Czasopisma tak, ale jeśli mają lakierowaną okładkę to już nie? Co mam zrobić ze ścinkami z niszczarki? Wrzucać je w worku foliowym do papieru, czy rozsypać? Po drugie, BIO? Dlaczego nie ma specjalnych kontenerów do bio, tylko ZWIĘKSZONO liczbę worków, bo wrzuca się je w kolejnym worku do zmieszanych. Dlaczego od spółdzielni nie dostaliśmy do rąk ulotki na zwykłej kartce A4, co gdzie wyrzucać? Czegoś, co byłoby pod ręką? Mam siadać do Internetu i sprawdzać, gdzie jaki śmieć? Słowem, akcja na razie NAGANNIE prowadzona. Żąda się, a nie dostarcza się informacji!

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx0 
 • Sławek EU07_gość_gość

  21.01.2020, 14:19

  z niszczarki

  Resztki z niszczarki zwinąć w kulkę i wrzucić do pojemnika bezpośrednio lub pośrednio przez tekturowy karton. Jeszcze niedawno gdy brak było takich urządzeń to używano "zużytych" dokumentów jako podpałek do tzw. kopciuchów.

  Cytuj
  IP: 109.197.xx2.xx5 
 • +7

  ja_gość_gość

  21.01.2020, 10:49

  Kompendium?

  Jakie "kompendium"? To zaledwie zaczyn tematu. Można brać przykład jedynie z miasta Łodzi: tnij.tcz.pl/?u=d51f47 Jedyni ludzie, co wzięli się za to poważnie. Co rusz modyfikują listę dzięki zapytaniom mieszkańców. U nas pozory. Powtarzam, chcę mieć taką informację pod ręką, a nie latać do Internetu, by sprawdzać przeznaczenie śmieci.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx4.xx0 
 • -9

  Iha_gość

  21.01.2020, 11:28

  Sikam do butelki po piwie i wrzucam ją do pojemnika że szkłem, w sumie szukam do wszystkich butelek i wrzucam je do pojemnika że szkłem

  Odpowiedz
  IP: 176.11.xx7.xx8 
 • +18

  observeur

  21.01.2020, 12:15

  Pomyślmy nad cenami za bawienie sie w smieciarza we własnym domu. 23zł za poswiecanie czasu na selekcję przynajmniej raz dziennie, jesli ktos mieszka w klitce zwanej mieszkaniem, albo przynajmniej 2-4 razy tygodniowo, jesli ktos mieszka w domku jednorodzinnym i moze tymczasowo smieci wyniesc nielubianemu sąsiadowi pod płot. Załóżmy na potrzeby rozważania, że segregacją zajmuje się wykwalifikowany smieciarz, czyli gospodyni domowa, czasami zwana też żoną (czyli jedna osoba). Wypłukanie i umycie butelek i słoików, oddzielenie papieru od plastiku, skrupulatne oddzielenie niedojedzonego makaronu czy kartofelków od kosci z kurczaka czy osci ryby albo zasmażki zajmiej jej od pol godziny do 1 godziny zycia dziennie. Do tego musi poswiecic ciepła wodę, płyny do mycia naczyn, prąd elektryczny na doswietlenie "swojego" smietnika. Potem musi zejsc te kilka pieter jak mieszka w blokowisku do smietnika i umiesc swoje smieci w odpowienichj konternerach (bo w mieszkaniu nie moze tego trzymac, jesli sie psuje w koszu pod zlewem). A poniewaz jej rodzina je 7 dni w tygodniu to i proces powtarza sie takze 7 dni w tygodniu. Łacznie w ciągu miesiąca katalogowanie smieci zabiera jej okolo 28 godzin życia, okreslony koszt zuzytej ciepłej wody, koszt płynów do mycia naczyn i prądu elektrycznego oraz kosztu scieków, które musi wygenerowac skoro zuzywa extra wodę na extra zachcianki magistratu. Rocznie zabawa w smieciarza zabierze jej do okolo 365godzin zycia (ponad 15 dni zycia - o jeden dzien dłuzej niz wynosi urlop dla pracownika). 15 dni nie jej. Koszt segregacji smoieci w skali roku to 23zł x 12 miesiecy / 1 osoba = 276zł. Teraz spojrzmy na to inaczej. Ta sama żona, ten sam smietnik, ale inne koszty smieci. 46zł/osobę. Koszt segregacji śmieci w skali roku to 46zł x 12 miesiecy / 1 osoba = 552 zł. Tak wyceniono pracę pojedynczej osoby, która będzie odwalac czarną robotę za miasto. Tymczasem 15 dni pracy poprzez agencję pracy w Biedronce wycenia sie na okolo 1800 netto za 15dni. Zatem nie segregowac a zatrudnic sie w Biedronce na 15dni, bedzie kasa na smieci niesegregowane ZA ROK i jeszcze zostanie kasy na waciki. 1800zł (za 15dni pracy w wywalaniem niesegregowanych z usmiechem na twarzy) minus koszt smieci za rok 552zł = w kieszeni zostanie 1248zł na waciki (które w przypadku takiego szacowania pracy jak zrobil to magistrat poszłoby na premie tego co to wszystko oszacował).

  Cytuj
  Uż. zarejestrowany 
 • +7

  gosc_gość

  21.01.2020, 11:38

  sycylia

  a czego można wymagac od paśnika ?muszą te Bolki wszelkiej maści przeminąć bo te towarzystwo jest coraz bardziej zajadłe i pyszne ale pycha kroczy przed upadkiem.Worki z napisami ktos zarobił zapewne .Bo kto mu zabroni.Obywatelskie nieposłuszeństwo to zdaje się noblista Mandela wprowadził.

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx9.xx5 
 • +19

  observeur

  21.01.2020, 11:46

  Zachęciliscie mnie, nie ma co. Mogę się ubiegac o zniżkę 2zł/osobę za własne kompostowanie najbardziej uciązliwego i smierdzacego w przypadku fermentacji odpadu jakim jest niedojedzone żarcie. W nagrodę liscie i gałezie, których nie bede w stanie zmielic i wsadzic do kompostowanika bede mógł sam wywieźć do PSZOK-u, bo miasto nie bedzie ode mnie tego odbierac. Tego co to wymyslił należałoby wywieżć taczką z magistratu. Mam jedną nieuzywaną taczkę, gdzie ją podstawic?

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • +11

  observeur

  21.01.2020, 12:21

  Autentycznie zaczynam sie zastanawiac na niesegregacją, luzem i swiętym spokojem.

  Cytuj
  Uż. zarejestrowany 
 • +10

  Dawid _gość_gość

  21.01.2020, 12:04

  Brak odpowiednio oznaczonych pojemników

  Pierw niech odpowiednie służby przygotują odznakowane kontenery do segregacji.Sprawe zgłosiłem do administracji Spółdzielni Mieszkaniowej. Odpowiedzi dostałem informację, że smieci to nie ich problem.Place w czynszu smieci do spółdzielni więc sprawe zglaszam swojemu administratorowi a on powinien to zglosic dalej.Spoldzielnia by tylko brała pieniążki

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx6.xx3 
 • +11

  gwajer_gość

  21.01.2020, 13:17

  Uwaga, paradoksy!!!

  Zapoznałem się z informacjami, które są nieścisłe, więc zadzwoniłem do PSZOK i oto czego się dowiedziałem. Do plastików nie można wrzucać butelek po oleju, np. słonecznikowym, trzeba to wyrzucić do zmieszanych, ale nie ma pewności, czy to prawidłowe. Można zawieźć do PSZOK-u, ale jeździć na wysypisko z jedną butelką?... Śmieszne trochę... Do szkła wyrzucamy tylko CAŁE opakowania (butelki, słoiki), potłuczone do zmieszanych. Co z tego, że śmieciara pochłonie pojemnik ze szkłem i go natychmiast zmieli i zrobi stłuczkę, stłuczonej szyby, naczynia żaroodpornego, potłuczonej butelki wyrzucić nie można do odpadów szklanych. Do plastików nie można wyrzucać zabawek i części samochodowych z tworzywa, trzeba je zawozić do PSZOK. Zabawki są regenerowane i dostarczane do podopiecznych fundacji pomocowych, jednak dlaczego nie można wyrzucić np. wycieraczek samochodowych? No i ostatnia sprawa: opona samochodowa musi być bez felgi, jednak Pan z PSZOK-u zapewnił mnie, że jeśli to jednorazowy incydent, to mogę przywieźć oponę z felgą i oni tam sobie to załatwią. No i największa bzdura to odpady BIO w pojemnikach ze zmieszanymi, gdzie tu logika?...

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx5.xx0 
 • Pan Jan bez samochodu _gość_gość

  22.01.2020, 00:31

  No

  Pięknie "zaprezentowane" spostrzeżenie. Ja POPIERAM!

  Cytuj
  IP: 37.47.xx2.xx2 
  +3

  Pan Jan bez samochodu _gość_go_gość

  22.01.2020, 00:39

  Nie

  Niemogłem zostawić felgi z oponą. Opony z felgą? nic z tego. Chciałem zostawić w PSZOK, ale nie mogłem. Kazali rozebrać oponę od felgi, albo rozdzielić felgę z oponą... PO namyśle, już tam więcej nie wróciłem z tą felgą z oponą, czy też oponą z felgą. Kocborowo!

  Cytuj
  IP: 37.47.xx2.xx2 
 • +5

  Gość_gość

  21.01.2020, 13:40

  Sortujemy

  śmieci i nie mamy z tym problemu ale żeby wpoić ludziom sortowanie, to trzeba edukować jeszcze jedno lub dwa pokolenia od wieku przedszkolnego. Poza tym miasto i firmy od mieszkańców wymagają sortowania, a same nie są tak do końca do tego przygotowane.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx5.xx6 
 • +3

  mm_gość

  21.01.2020, 14:03

  "o matko, wrzucasz w zawiązanym worku i na miejscu w sortowni to oddzielają od reszty."

  Brązowe worki są tylko na rok. A potem? Będą w sortowni do każdego, czy tam aby nie ma w tym worku bio ???

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx8.xx6 
 • +5

  observeur_gość

  21.01.2020, 14:47

  "A ja jestem niewidomy i jak mam segregować śmieci?"

  Tak samo jak ja odsniezac publiczny chodnik przylegajacy do mojej posesji. Czyli szybko i bez wyjątku.

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx3.xx6 
 • Gość_gość_gość_gość

  21.01.2020, 22:27

  Skoro jesteś

  niewidomy, to jak napisałeś ten komentarz?

  Cytuj
  IP: 109.207.xx5.xx6 
 • +8

  Broda_gość

  21.01.2020, 16:11

  ~

  "o matko, wrzucasz w zawiązanym worku i na miejscu w sortowni to oddzielają od reszty."

  Zgadza się, tylko że śmieci zmieszane i bio są razem zagniatane w śmieciarce gdzie worki te pękają i jest zmieszane.

  Odpowiedz
  IP: 78.88.xx6.xx8 
 • +6

  Gość _gość

  21.01.2020, 17:24

  Czy

  miasto może nam pokazać jak wygląda sortowanie śmieci w sortowni w Tczewie? Chcemy być emocjonalnie oczarowani tą najnowszą technologią paskudztwowo odpadową.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx5.xx6 
 • +2

  Marcin_gość_gość_gość

  21.01.2020, 20:56

  Na stronie internetowej ZUOS Tczew jest taki film kiedyś widziałem.

  Cytuj
  IP: 188.147.xx6.xx9 
 • Gość zielony_gość

  21.01.2020, 21:21

  Biooooo

  A Za Parkiem do tej pory nie ma worków do bio (o koszykach nie wspomnę ). 2 stycznia telefon do ratusza - zdziwienie urzędnika że nie dostarczyli i co ? Nic . Minęły 3 tygodnie a worków nadal nie mamy.

  Odpowiedz
  IP: 83.21.xx8.xx9 
 • +4

  ._gość

  21.01.2020, 22:17

  uchwala do kasacji

  Uchwalona prze RADĘ Miejską TCZEW podwyżka za śmieci powinna być uchylona Do momentu uporządkowania pomieszczeń na postawienie pojemników które oznakowane jakie odpady należy wrzucać do pojemnika. DOTYCZY GŁOWNIE pomieszczeń przy wieżowcach w zasobach administracji Spółdzielni Mieszkaniowej.Miasto powinno liczyć się z tym,że nastąpi zwiększenie zadłużenia czynszowego, ponieważ tak wysokie stawki ,gdzie w rodzinie jest np; 5 osób to 115zł podwyżki czynszu za same śmieci.

  Cytuj
  IP: 79.163.xx4.xx6 
 • Gość_gość_gość

  21.01.2020, 22:29

  Skoro

  jesteś niewidomy, to jak napisałeś ten komentarz?

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx5.xx6 
 • +4

  Pan Jan bez samochodu _gość

  22.01.2020, 00:22

  No

  A Prezydent Pobłocki też segreguje śmieci wg powyższego? A Wiceprezydenci Urban i Burczyk też segregują odpady ? A Starosta Tczewski, Szanowny Pan Mirosław Augustyn? A zapomniany nieco były radny Urban? Teraźniejsi radni np. :Cieśnik, Mokwa i wszyscy wybrani z woli narodu, może pokażą jak to robić i żeby kary nie dostać. Jak segreguje się frakcję BIO. Proszę wytłumaczyć. Pokazać. Tak dla ludzi. Powkładać, co i gdzie, naocznie, żeby ludzie wiedzieli. Stawka za wywóz śmieci za osobę wzrosła z 15,50 do 23,00 zł od nowego roku. Pytam się za co? Wielu ludzi się pyta tak. W Tczewie jest piękny ZUOS, sortowania odpadów i co? Tam nie segregują śmieci? Skoro nie do segregacji śmieci, to do czego służy ten zakład? No i prosił bym kogoś udziekającego odpowiedź, o odpowiedź. Pytanie zadałem ja Jarząbek.

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx2.xx2 
 • gosc_gość_gość

  22.01.2020, 01:28

  cd Sycylia

  tnij.tcz.pl/?u=2bc6e2

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx9.xx5 
 • +1

  gośśćć__gość

  22.01.2020, 13:45

  Projekt uchwały proponuje zwolnienie ...

  W treści artykułu wskazano, że projekt uchwały proponuje zwolnienie z części opłaty (mniej o 2 zł od osoby miesięcznie). Czy nie jest to pomyłka, ponieważ UCHWAŁA NR XIII/105/2019 RADY MIEJSKIEJ w TCZEWIE z dnia 31 października 2019 r., już weszła w życie?

  Odpowiedz
  IP: 83.20.xx6.xx5 
 • Pomidor_gość_gość

  22.01.2020, 20:48

  Odpowiedz

  "o matko, wrzucasz w zawiązanym worku i na miejscu w sortowni to oddzielają od reszty."

  Ciężko uwierzyć, że te worki wytrzymają całą te "podróż" od śmietników, poprzez sprasowanie ich przez śmieciarkę i wyrzucenie w sortowni. Ile takich worków może dotrzec tam całych...

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx6.xx9 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 
KOMENTARZ DNIA