W Pelplinie rok 2022 rokiem ekologii

Las, drzewa
Tczew - W Pelplinie rok 2022 rokiem ekologii
Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie rok 2022 r. w Gminie Pelplin został ustanowiony "Rokiem Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu". Decyzja ta została podjęta przez Radnych jednogłośnie podczas sesji - 22 grudnia 2021.

Bardzo zauważalne zmiany klimatyczne, które są konsekwencją działalności człowieka, to największe wyzwanie cywilizacyjne, z jakim przychodzi się nam obecnie zmierzyć. Zarówno teraz, jak i w najbliższych dziesięcioleciach, kwestie klimatyczne odgrywać będą kluczową rolę w budowie gospodarczego i społecznego ładu na świecie. Dodatkowo, ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz zagrożenia środowiskowe zmuszać nas będą do podejmowania odpowiednich działań i decyzji, które to w konsekwencji powinny wpływać na niwelowanie czynników je kształtujących.

Gmina Pelplin, poprzez planowanie oraz wdrażanie szeregu rodzaju działań, projektów, akcji edukacyjnych, także wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, pragnie w wyraźny sposób wpisać się w działania na rzecz szeroko pojętej ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu. Istotnym jest założenie działań przyczyniających się do intensyfikacji zamierzeń na rzecz ochrony klimatu, jak również dyskusji na szeroką skalę na temat zagrożeń ekologicznych.

- Serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w obchody ww. roku poprzez podejmowanie działań związanych z promowaniem ekologii oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, w szczególności poprzez konkursy, wystawy, publikacje, programy edukacyjno-wychowawcze, uroczystości i inne wydarzenia. - mówią urzędnicy z Pelplina.


Drukuj
Prześlij dalej