Konkurs "Cztery pory roku w Tczewie - kalendarz 2023"

Cztery pory roku w Tczewie - kalendarz 2021 (fot. UM Tczew)
Tczew - Konkurs "Cztery pory roku w Tczewie - kalendarz 2023"
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki ogłasza dziewiątą już edycję konkursu fotograficznego: "Cztery pory roku w Tczewie - kalendarz 2023". Pula nagród to 4 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych edycjach, zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku, pokazywać pozytywne zmiany zachodzące na przestrzeni lat oraz zachęcać do odwiedzenia naszego miasta. Zdjęcia nie muszą być wykonane w 2022 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny. Zwycięskie prace posłużą do wykonania kalendarza na 2023 rok.

- Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: sniegula@um.tczew.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 14 października 2022 r. z dopiskiem "Konkurs fotograficzny". - mówi Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tczewie - Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30×20 cm. Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych, w proporcji 2×3 (4×6), uwzględniających wszystkie pory roku. Prace konkursowe należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz opisem zdjęcia, uwzględniającym porę roku, datę i miejsce jego wykonania.


Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia i regulamin można pobrać i wydrukować samodzielnie lub otrzymać również w Biurze Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego.


Drukuj
Prześlij dalej