Gniewski Budżet Obywatelski 2022 - rusza nabór

Rynek w Gniewie (fot. gniew.pl)
Tczew - Gniewski Budżet Obywatelski 2022 - rusza nabór
Od 1 do 28 lutego można składać projekty w ramach tegorocznej edycji Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów, harmonogramu wdrażania Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego oraz składu i zakresu obowiązków Zespołu do spraw Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Zapoznajcie się z ważnymi terminami i zasadami wzięcia udziału w tej akcji!

Na realizację zadań w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 przeznacza się kwotę 100 000 zł.

Harmonogram wdrażania Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego:
1) od 1.02.2022 r. do 28.02.2022 r. do godz. 15:30 - składanie projektów w zaklejonej kopercie (RODO)
2) do 20.03.2022 r. - weryfikacja formalno prawna projektów przez Zespół,

3) do 30.03.2022 r. - losowanie kolejności projektów na liście do głosowania,
4) do 31.03.2022 r. - ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania i odrzuconych oraz listę lokali wyznaczonych do głosowania w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego,
5) od 8.04.2022 r. do 10.04.2022 r. - głosowanie dotyczące wyboru projektów,
6) do 30.04.2022 r.- ogłoszenie wyników wyboru projektów.

Drukuj
Prześlij dalej