ZUS wysyła deklaracje PIT za 2020 r.

List z ZUS (fot. mat. prasowe)
Tczew - ZUS wysyła deklaracje PIT za 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za rok 2020. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS.

Jak co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11 i PIT-11A. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają swoją deklarację podatkową. Formularze trafią do emerytów i rencistów, a także do osób, które pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty trafi do nich bezpośrednio z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. W tym roku, roczne obliczenie podatku będzie sporządzone tylko dla podatników z niedopłatą, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przewyższa kwoty należnego podatku. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.


PIT-11A to informacja o dochodach dla osób, które pobierały inne niż wymienione świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami. Deklaracje takie otrzymają również m.in. osoby, które złożyły oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

- Od tego roku PIT-11A otrzymają podatnicy, dla których w rozliczeniu byłaby ustalona nadpłata podatku, czyli suma zaliczek przewyższyła kwotę podatku należnego od dochodów uzyskanych w ZUS. - mówi Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego, Krzysztof Cieszyński - PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.


Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą do 30 kwietnia. Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń to nie musi składać zeznania podatkowego.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl. Świadczeniobiorca również może przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, to nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, wówczas należy złożyć w druk PIT-OP.

W szczególnych okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, zanim otrzyma ją standardowo pocztą. Po duplikat można zgłosić się w każdej placówce ZUS.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA