Ruch reformacyjny a rozwój polskiej kultury narodowej


odbyło się
16
09.2017
Sobota
Tczew - Ruch reformacyjny a rozwój polskiej kultury narodowej
Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej na odczyt mgr Pawła Manikowskiego "Ruch reformacyjny a rozwój polskiej kultury narodowej". Rozpoczęcie o godz. 17.00, wstęp wolny.
Autor prelekcji spróbuje ukazać dorobek polskich reformatorów w dziedzinach, które określił profesor Piotr Wilczek, historyk literatury i kultury, kierujący do niedawna Ośrodkiem Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Piotr Wilczek pisał: "Wielonarodowa i tolerancyjna Rzeczpospolita była terenem, na którym swobodnie rozwijały się różne kościoły wywodzące się z Reformacji i nastąpił ogromny rozkwit piśmiennictwa w języku polskim i łacińskim związanego z propagowaniem nowych idei. [... ] Poprzez rozwój literatury pięknej, piśmiennictwa polemicznego, drukarstwa, szkolnictwa Reformacja wraz z podejmowanymi przez katolików próbami reformy przyczyniła się w znaczący sposób do rozwoju kultury polskiej."


Prelekcja ta jest kolejnym wydarzeniem obchodów 500-lecia Reformacji pod patronatem Prezydenta Miasta Tczewa. Program obchodów i informacje na ten temat można znaleźć na stronie: http://500latReformacji.kztczew.pl

Wpływy Reformacji w Tczewie sięgają okresu już niespełna kilkudziesięciu lat po wystąpieniu Lutra, kiedy zawiązała się pierwsza gmina protestancka, której spadkobiercą jest istniejąca do dziś parafia augsbursko-ewangelicka. Kilkusetletnią historię obecności mają też Mennonici, w mieście swoją obecność zaznaczyli także wierni kościoła Baptystów. Obecnie największą grupę nawiązującą do dziedzictwa Reformacji stanowią członkowie Kościoła Zielonoświątkowego.

sobota 16.09.2017, Miejska Biblioteka Publiczna, Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, godz. 17.00
Organizator: Kościół Zielonoświątkowy w Tczewie
http://500latReformacji.kztczew.pl

Przybliżona lokalizacja na mapie


To jest mapa poglądowa, która w niektórych przypadkach może wskazywać błędną lokalizację obiektu. Pokaż "83-110 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6" na większej mapie - kliknij tutaj
Drukuj
Prześlij dalej