Spotkanie informacyjne z funduszami w Malborku

UE, Unia Europejska, pieniądze (fot. Shutterstock)

odbyło się
20
06.2017
Wtorek
Tczew - Spotkanie informacyjne z funduszami w Malborku
W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 20 czerwca 2017 r., dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych (RPO WP).

W programie spotkania m.in.:

- specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2,

- system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.2.2,
- zasady kwalifikowalności wydatków projektu w ramach Poddziałania 6.2.2,
- zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w ramach Poddziałania 6.2.2.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 - 13:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.

Zgłoszenie telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Przybliżona lokalizacja na mapie


To jest mapa poglądowa, która w niektórych przypadkach może wskazywać błędną lokalizację obiektu. Pokaż "82-200 Malbork, ul.Kościuszki 54" na większej mapie - kliknij tutaj
Drukuj
Prześlij dalej