Nabór do Akademii Liderów NGO

Fundacja Pokolenia (fot. tcz.pl)

odbyło się
31
10.2010
Niedziela
Tczew - Nabór do Akademii Liderów NGO
Fundacja Pokolenia w ramach projektu Obywatelska Strefa Aktywności ogłasza II nabór do Akademii Liderów NGO. Oferta skierowana jest do 15 pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych grup nieformalnych z powiatu tczewskiego i nowodworskiego.

Akademia bazuje na dobrej praktyce Szkoły Liderów PAFW realizowanej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Rekrutacja do Akademii odbędzie się dwuetapowo - w pierwszym etapie kandydaci wypełnią formularze aplikacyjne, następnie wybranych zostanie 30 osób, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Wybranych zostanie 15 uczestników oraz 5 osób rezerwowych. Rozmowy przeprowadzać będą doświadczeni działacze sektora pozarządowego.

Akademia składa się z czterech modułów (po 20 h każdy) szkoleniowych z zakresu:
• zarządzania organizacją,
• planowania strategicznego,
• aspektów prawnych związanych z trzecim sektorem,
• partnerstwa,
• relacji z otoczeniem
• zagadnień z zakresu ekonomii społecznej.

Projekt zakłada realizację szkoleń wyjazdowych, ponieważ ewaluacja wcześniej realizowanych szkoleń wykazuje, że te prowadzone w oddaleniu od codziennych obowiązków są dużo skuteczniejsze, pozwalają skupić się wyłącznie na omawianych zagadnieniach, sprzyjają integracji grupy i podejmowaniu wspólnych inicjatyw.

Dodatkowo uczestnicy objęci zostaną tutoringiem, dzięki któremu zrealizują ścieżkę indywidualnego rozwoju liderskiego. 5 tutorów przez 14 miesięcy będzie spotykać się z uczestnikami w celu omówienia ich pomysłów, problemów i wyzwań w działalności. Odbędzie się co najmniej 1 spotkanie w miesiącu.

Zwieńczeniem Akademii będzie wspólnie zaplanowana i zrealizowana kampania społeczna o tematyce obywatelskiej.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie Fundacji Pokolenia:
http://www.fundacjapokolenia.pl/pl/index.php?tab=osa&id=2

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Termin składania formularzy upływa 31 października 2010 decyduje data wpływu do siedziby fundacji


Formularz można przesłać mailem na adres pszulc@fundacjapokolenia.pl
lub w biurze fundacji:
ul. Kościelna 6/7
83-110 Tczew

Więcej informacji udziela:
Piotr Szulc
pszulc@fundacjapokolenia.pl
tel 58 530 24 81
Drukuj
Prześlij dalej