"Biznes i Społeczność lokalna - formy współpracy" - seminarium

Unia Europejska (fot. tcz.pl)

odbyło się
31
03.2010
Środa
Tczew - "Biznes i Społeczność lokalna - formy współpracy" - seminarium
W związku z realizacją projektu "Trzy filary - Bank Partnerów Lokalnych", Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz Fundacja Pokolenia zapraszają na seminarium pn. "Biznes i Społeczność lokalna - formy współpracy", które odbędzie się w dniu 31 marca, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie.

Tematem seminarium będzie szeroko pojęta idea społecznego zaangażowania biznesu oraz koncepcja budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju Powiatu Tczewskiego.

• Podczas seminarium wystąpią przedstawiciele już funkcjonujących partnerstw: Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia"; "Trzy filary-Bank Partnerów Lokalnych" oraz Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

• Gościem specjalnym seminarium będzie Paweł Łukasiak - założyciel i prezes Akademii Rozwoju Filantropii, członek kapituły konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”, czołowy działacz na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

• Sukcesy i wyzwania pomorskich firm w działalności na rzecz dobra wspólnego przedstawi Dariusz Gobis prezes Pomorskiej Izby Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

• Zaprezentowane zostaną również rożne formy lokalnego zaangażowania biznesu w działalność społeczną oraz przykłady współpracy biznesu i społeczności lokalnej.

• Omówiona również zostanie idea przedsięwzięcia pn. "Giełda Zasobów", czyli nowatorski pomysł targów partnerskich, na których przedstawiciele trzech sektorów (samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe), zaprezentują swoje zasoby, potrzeby, doświadczenia, w celu zawarcia pomiędzy sobą „bezgotówkowych kontraktów partnerskich”.

Dodatkowo będzie można skorzystać z darmowych konsultacji nt. funduszy unijnych, prawnych aspektów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funduszy i poręczeń kredytowych.

Drukuj
Prześlij dalej
 

Komentarz dnia