Zgłoś swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski (fot. tcz.pl)
Tczew - Zgłoś swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego
To już ostatnie chwile na to, by zgłosić swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. Ratusz czeka na wnioski do 24 lutego.

Do 24 lutego można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2022.

- Zgłosić projekt może każdy mieszkaniec Tczewa, niezależnie od wieku. Nie ma okręgów, projekty mogą dotyczyć całego miasta. Kwota do wydania to nadal 1 mln zł. Projekty będą wyłonione w tym roku, a realizowane w kolejnym. Głosowanie planowane jest po wakacjach. - mówi Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Zgłoszone projekty będą podzielone na małe i duże, w zależności od kosztów:

 • Projekty duże - limit środków finansowych w wysokości- 800 000 zł,

 • Projekty małe - limit środków finansowych w wysokości- 200 000 zł.


Maksymalny szacowany koszt jednego projektu do wysokości kwot:

 • 250 000 zł - dla projektu dużego,

 • 25 000 zł - dla projektu małego.


Podstawowe wymogi formalne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty:

 • projekt może zgłosić mieszkaniec;

 • mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów;

 • projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, określonym przez prezydenta Tczewa (do pobrania na www.bo.tczew.pl) W formularzu, oprócz danych autora projektu należy załączyć także m.in. opis projektu , lokalizację, szacunkowy koszt realizacji;

 • do formularza zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających projekt zawierającą podpisy co najmniej 20 mieszkańców (wzór listy mieszkańców do pobrania na www.bo.tczew.pl ).


Podstawowe wymogi merytoryczne:

 • proponowane projekty są zadaniami inwestycyjnymi, których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy;

 • są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego;

 • ich całkowity szacunkowy koszt realizacji nie przekracza maksymalnych szacowanych kosztów realizacji projektów dużych;

 • są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat;

 • są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.:
  co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów;

 • są wykonalne technicznie, tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;

 • są ogólnodostępne dla mieszkańców;

 • uwzględniają, o ile to możliwe, zasadę uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w celu spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. , poz.1696 z późń. zm.) O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 • są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

 • są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;

 • nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na realizację zadania;

 • nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).


Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2022:

 • Zgłaszanie projektów w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie - terminie: od 04.02.2021 r. do 24.02.2021 r. ;

 • Publikacja informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty-w terminie do 08.04.2021 r.;

 • Publikacja informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania - w terminie do 24.06.2021 r.;

 • Publikacja informacji dotyczącej zaktualizowanej listy projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania oraz zaktualizowanej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie - w terminie do 09.07.2021 r.;

 • Publikacja informacji o terminie przeprowadzenia głosowania - w terminie do dnia 23.07.2021 r.;

 • Zakończenie konsultacji społecznych - ogłoszenie wyników - w terminie do: 01.10.2021 r.


Więcej informacji na stronie: www.bo.tczew.pl

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (4)
dodaj komentarz

 • James_gość

  22.02.2021, 20:10

  Teraz to za późno.... Miałem pomysł jak pozbyć się gołębi z miasta.

  Odpowiedz
  IP: 78.88.xx5.xx8 
 • Projekt _gość

  22.02.2021, 23:32

  Segregacja i kajaki

  Mój projekt to danie grosza bezdomnym za dokonywanie segregacji w śmietnikach, i tak codziennie w takowych przebywają i kibiszuja. Pogłębić kanał mlynski i zrobić spływ kajakowy

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx3.xx0 
 • +1

  EkO_gość

  23.02.2021, 06:38

  mam projekt

  Likwidacja tzw. rady powiatu. I tak przecież nie działa jak należy. Jeden problem będzie z głowy

  Odpowiedz
  IP: 82.160.xx7.xx5 
 • Kusy_gość

  23.02.2021, 07:10

  Zawracanie głowy

  Jeden projekt opozycji na pół roku niech obligatoryjnie przechodzi.

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx1.xx2 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.