Rusza konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w Tczewie. Kalendarz 2020"

Kalendarz z Tczewem (fot. tcz.pl)
Tczew - Rusza konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w Tczewie. Kalendarz 2020"
Urząd Miasta w Tczewie rozpoczyna VI edycję Konkursu Fotograficznego "Cztery pory roku w Tczewie - KALENDARZ 2020". Przewidziana pula nagród finansowych to 3,5 tys. zł.

Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku. Mogą to być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie muszą być wykonane w 2019 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny.

Celem konkursu jest  fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2020 rok.

Konkurs ma charakter otwarty.  Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 15 października 2019 r.  z dopiskiem "KONKURS FOTOGRAFICZNY".


- Prace konkursowe powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym, w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości - e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na papierze fotograficznym, w wymiarach 30x20 cm. Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych, Zdjęcia muszą uwzględniać wszystkie pory roku. Zdjęcia, które zostaną zgłoszone na konkurs, nie mogą być wcześniej  nigdzie publikowane ani zgłaszane do innych konkursów. Do zgłoszenia należy dołączyć plik Word/PDF z opisem zdjęcia z uwzględnieniem pory roku, daty i miejsca wykonania fotografii. - tłumaczy Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Tczewie.


Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony internetowej www.wrotatczewa.pl. Wyboru zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.

Drukuj
Prześlij dalej