Nie tylko zwolnienie ze składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Tczewie (fot. tcz.pl)
Tczew - Nie tylko zwolnienie ze składek
Aby zredukować negatywne skutki ekonomiczne COVID-19, wprowadzono tzw. Tarczę antykryzysową. Jej cele to m.in.  ochrony zatrudnienia i zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw. Jedną z najpopularniejszych form pomocy było zwolnienie z opłacania składek. Wnioski o wsparcie można było składać do 30 czerwca. Na Pomorzu kwota umorzonych z tego tytułu składek to prawie 760 mln zł Na jaka pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze mogą liczyć płatnicy i ubezpieczeni?

Nadal można składać wnioski o świadczenie postojowe i jego kontynuację. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i wykonujących umowy cywilnoprawne. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Wnioski RSP-D, RSP-DK oraz RSP-C, RSP-CK będzie można składać w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie postojowe można dostać kolejny raz nawet jeśli między pierwszym a drugim wnioskiem była np. miesięczna przerwa. Wnioski o to świadczenie można składać wyłącznie przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Wypłacone do tej pory przez Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku świadczenia postojowe to kwota ponad 270 mln zł.

24 lipca wejdą w życie zmiany, które poszerzą grono osób mogących samodzielnie ubiegać się o świadczenie postojowe. Do tej grupy dołączą zleceniobiorcy, których zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o przyznanie świadczenia postojowego. Wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie przez platformę ZUS.

- Kolejną z form wsparcia wciąż oferowaną przez ZUS jest odroczenie terminu płatności składek, bądź ich rozłożenie na raty bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Aby skorzystać z pomocy trzeba zawrzeć z ZUS stosowną umowę. Wniosek RDU należy złożyć za pośrednictwem PUE. Nie ma tu znaczenia wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa, czy czas prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki uldze można opłacać raty lub odroczone należności w późniejszym terminie, bez konieczności płacenia odsetek. Istotny jest moment złożenia wniosku, ponieważ jeśli zostanie on złożony przed terminem płatności składek, nie poniesie się żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek będzie złożony po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.


Płatnicy, którzy mają zaległości w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r., mogą wystąpić o odstąpienie od pobierania odsetek należnych od zaległości. Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich płatników składek mających problemy z terminowym opłacaniem składek ZUS w następstwie COVID-19. Odstąpienie od pobierania odsetek możliwe jest wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wniosek RDO za pośrednictwem platformy PUE.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA