Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 28 stycznia

Urząd Miejski (budynek CED) (fot. tcz.pl)
Tczew - Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 28 stycznia
28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).
 
Szkolenie jest bezpłatne i poprowadzi je Artur Gluziński.
 
- Zgłoszenia prosimy składać do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 14.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 lub przesłać na adres e-mail: jablonska@um.tczew.pl - mówi Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tczewie.


Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony www.wrotatczewa.pl .

Drukuj
Prześlij dalej