Wniosek o emeryturę z datą wsteczną tylko podczas pandemii

ZUS (fot. Tcz.pl)
Tczew - Wniosek o emeryturę z datą wsteczną tylko podczas pandemii
Ograniczenia związanie z pandemią sprawiły, że wiele osób, które osiągnęły wiek emerytalny miało trudności w złożeniu wniosku o emeryturę, jej przeliczenie czy podjęcie wypłaty. Jednym z ułatwień dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest możliwość złożenia takiego wniosku z datą wsteczną.

Co do zasady ZUS przyznaje emeryturę lub rentę od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie w kwietniu ubiegłego roku możliwe jest jednak przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres epidemii.

Emerytury, renty i inne świadczenia o charakterze długoterminowym ZUS przyzna, ponownie ustali ich wysokość lub wypłaci na podstawie wniosku, jeżeli zostanie on złożony najpóźniej 30 dni po ustaniu stanu epidemii. ZUS może w tej sytuacji ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane warunki - nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r.

- Dotyczy to wyłącznie osób, które warunki pozwalające na otrzymanie świadczenia spełniły przed wybuchem lub czasie pandemii i z jej powodu nie złożyły wniosku. Należy pamiętać, że nie dotyczy to przyznawanych przez Prezesa ZUS tzw. świadczeń w drodze wyjątku i rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu "Mama 4 plus" . - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.


Aby skorzystać z tej możliwości, klient musi do wniosku dołączyć oświadczenie, w którym wyrazi wolę, aby świadczenie zostało przyznane lub przeliczone z datą wsteczną. W tej sytuacji należy skorzystać z przygotowanego przez ZUS gotowego formularza ERO.

ZUS po złożeniu wniosku ERO - przyzna lub przeliczy emeryturę od dnia powstania prawa do świadczenia, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. Ustawa nie pozwala na dowolne wybieranie terminu, dlatego należy korzystać z gotowych formularzy ZUS żeby uniknąć pomyłki.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej ZUS. Tam też dostępne są szczegółowe informacje.

Sonda - odpowiedz na pytanie

Kogo chcesz na letnim koncercie w Tczewie? (część 1 z 2)

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA