Zgłoś imprezę do Miejskiego Kalendarza Imprez

Koncert Mały Wielki Chór (fot. Jacek Cherek)
Zgłoś imprezę do Miejskiego Kalendarza Imprez
W tczewskim ratuszu trwają prace nad kalendarzem organizowanych w przyszłym roku wydarzeń sportowych i kulturalnych. Urzędnicy zapraszają do współtworzenia Kalendarza Imprez Miejskich 2024.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłać do Centrum Kultury i Sztuki (ul. Kard. Wyszyńskiego 10) - do 27 listopada:

- drogą mailową: mriebandt@ckis.tczew.pl ,
- tel. 693 368 107

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2024.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych pomieszczeń CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie. Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przysyłać do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Wojska Polskiego 28A, tel. 58 531 46 26, a.golembiewski@tcsir.pl ):
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2024.

Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego, pl. Piłsudskiego1, pok. 30, drogą mailową: promocja@um.tczew.pl
- tel. 58 77 59 322.

UWAGA

Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę (jeśli jest możliwa do określenia), miejsce, organizatora.

Drukuj
Prześlij dalej