Polityczny impas w Radzie Powiatu trwa. PiS ma szereg zarzutów do wiceprzewodniczącej

Starostwo Powiatowe w Tczewie (fot. Tcz.pl)
Tczew - Polityczny impas w Radzie Powiatu trwa. PiS ma szereg zarzutów do wiceprzewodniczącej
W Radzie Powiatu mamy nowy układ sił politycznych. Prawo i Sprawiedliwość cały czas stara się wybrać nowego przewodniczącego - a kolejnym krokiem może być próba odwołania starosty i zarządu powiatu. Impas trwa - radni PiS chcą zwołania nadzwyczajnej sesji, na której będzie można dokonać wyboru nowego przewodniczącego. Mają też długą listę zarzutów pod adresem prowadzącej obrady po odwołaniu Marka Modrzejewskiego, Alicji Gajewskiej.

W radzie i zarządu powiatu nagłe polityczne zmiany - to nie jest żadna nowość. Zawierane tu koalicje do trwałych nie należą - nie raz koalicjanci - niczym w świecie wielkiej polityki - rozchodzili się w swoje strony - w atmosferze - cytując klasyka - "szorstkiej przyjaźni". Tak było w 2014 roku - takiego obrotu spraw przed rozpoczęciem sesji inauguracyjnej spodziewało się niewielu - nie licząc tych - którzy zawierali "potajemny sojusz". Jeszcze rano zapowiadano, że w powiecie władzę przejmie koalicja PnP, PO i RiO. Tymczasem sesja przeniosła całkiem inny scenariusz. Napięcie rosło niczym u Hitchcocka z minuty na minutę - pisaliśmy o tym tutaj - Zwrot akcji w powiecie. Barbara Kamińska z PiSu przewodniczącą Rady [NA ŻYWO ] . Okazało się, że wspólny interes połączył skłócone jeszcze wcześniej lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości - oraz ówczesny klub Witolda Sosnowskiego Razem i Odpowiedzialnie (przed laty RiO po konflikcie wyłoniło się właśnie z PiS) - RiO i PiS miało w radzie łącznie 10 mandatów - to za mało, by rządzić (KKR ma 4, PO - 4, PnP - 5). Okazało się jednak, że podczas głosowań KKR nie mógł liczyć na lojalność jednego z radnego - a PnP kolejnego - w kluczowych głosowaniach obaj poparli nową koalicję i wszystkie głosowania okazały się zwycięskie zaledwie jednym głosem. Ostatecznie Tadeusz Dzwonkowski z PiSu został nowym starostą tczewskim, zaś Witold Sosnowski z RiO jego zastępcą.

Koalicja PiS - RiO wtedy do końca kadencji nie dotrwała. W sierpniu 2017 roku nastąpiło w tczewskim Starostwie Powiatowym polityczne trzęsienie ziemi. Na sesji Rady Powiatu pojawił się wniosek o odwołanie wicestarosty tczewskiego - Witolda Sosnowskiego oraz Grażyny Antczak (oboje Inicjatywa Samorządowa - dawniej RiO). Ówczesny starosta Tadeusz Dzwonkowski uzasadniał to utratą zaufania i brakiem możliwości dalszej współpracy. Był to koniec koalicji PiS - RiO, a Sosnowskiego zastąpił Zbigniew Zgoda z PiS.


Z kolei po wyborach samorządowych w 2018 roku wyborcy przyznali po siedem mandatów dla Porozumienia dla Plus, sześć dla Prawa i Sprawiedliwości oraz po pięć dla Koalicji Obywatelskiej PO i Nowoczesnej oraz Inicjatywy Samorządowej. Największą liczbę mandatów zgarnęło PnP - jednak ani w mieście, ani w powiecie ugrupowanie nie mogło rządzić samodzielnie. Aby bez problemu forsować pomysły - musiała powstać koalicja. W powiecie stworzono ją z Platformą Obywatelską i Inicjatywą Samorządową. Starostą został wcześniejszy przewodniczący Rady Miasta Mirosław Augustyn (PnP), jego zastępcą wprowadzony przez Inicjatywę Samorządową - Piotr Cymanowski - dotychczasowy dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego. W zarządzie znaleźli się także Bogdan Badziong (Inicjatywa) i Waldemar Pawlusek (PO). Od jakiegoś czasu w koalicji "trzeszczało". W lutym Piotr Cymanowski zrezygnował ze stanowiska (zastąpił go Andrzej Filsik). Szefujący Inicjatywie Witold Sosnowski informował wtedy, "o konieczności korekty dotychczasowej formuły współpracy w ramach Rady Powiatu, której celem powinno być przede wszystkim zapewnienie warunków realizacji programu klubu radnych Inicjatywy Samorządowej." Koalicja została jednak utrzymana, ale w kuluarach zastanawiano się, kiedy na sesji zostanie nagle wprowadzony punkt związany z odwołaniem starosty. Spodziewano się, że na sesji absolutoryjnej Mirosław Augustyn nie uzyska wymaganej liczby głosów, a na sierpniowej sesji padnie wniosek o jego odwołanie. To przewidywania się jednak nie sprawdziły. Temat na jakiś czas ucichł.

Powrócił 9. października, kiedy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Powiatu, Marka Modrzejewskiego (KO). 15. października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Radni głosowali w trybie niejawnym - i odwołano przewodniczącego. PiS poszedł za ciosem - i wniósł o wprowadzenie nowego punktu do obrad - wyboru nowego przewodniczącego. Klub zgłosił kandydaturę Romana Małeckiego, jednak ta przepadła w głosowaniu. W obradach prowadząca sesję Alicja Gajewska ogłosiła przerwę do wtorku. W międzyczasie cały powiat tczewski trafił na czerwoną strefę w związku z rosnącą liczbą przypadków koronawirusa, dlatego wtorkowe obrady stanęły pod znakiem zapytania.

Ostatecznie zostały wznowione. I były to najkrótsze obrady w historii. Wiceprzewodnicząca rozpoczęła od przypomnienia wyników ostatniej sesji. Wtedy radni zdecydowali, że stosunkiem głosów 12 do 11 Marek Modrzejewski zostanie odwołany. Później na wniosek PiS - wprowadzono nowy punkt do obrad - (11 głosami za, 9 przeciw, przy 1 osobie wstrzymującej się). Jak poinformowała na obradach Alicja Gajewska, punkt dotyczący rozszerzenia porządku nadzwyczajnej sesji miał być wprowadzony niezgodnie z przepisami, bo była do tego potrzeba bezwzględna większość ustawowej liczby radnych (czyli 12 głosów).

- Zamykam sesję - powiedziała prowadząca obrady Alicja Gajewska, mimo głośnego sprzeciwu radnych Prawa i Sprawiedliwości - Są teraz rzeczy ważniejsze dla mieszkańców. Mamy zamknięty szpital - chodzi o życie i zdrowie tczewian, a nie walkę o stołki i wasze rozgrywki polityczne - ucięła temat.


Zdaniem radnych PiS sesja została zamknięta bezprawnie.

- W związku z zaistniałą podczas XXIII sesji Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji sytuacją, radni zrzeszeni w klubie Prawa i Sprawiedliwości wyrażają swoje głębokie zaskoczenie i oburzenie postawą części radnych rządzącej koalicji, a w szczególności wiceprzewodniczącej Rady - Pani Alicji Gajewskiej. Stoimy na stanowisku, że przedstawiciele rządzącej koalicji, od momentu odwołania z funkcji przewodniczącego Pana Marka Modrzejewskiego zaczęli w sposób nie budzący wątpliwości naruszać i łamać przepisy prawa, w szczególności Statutu 0Powiatu Tczewskiego. Najwięcej wątpliwości budzi postawa prowadzącej obrady - Pani Alicji Gajewskiej, która kilkakrotnie złamała prawo. - pisze Barbara Kamińska i Stanisław Smoliński z PiS we wspólnym oświadczeniu (pełna treść poniżej).

Już po zakończeniu transmisji online - i zamknięciu sesji przez Alicję Gajewską - część radnych została na sali i obradowała dalej pod okiem Witolda Sosnowskiego (IS). Na sali byli obecni nie tylko wszyscy członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale też Dariusz Godlewski i Grażyna Antczak z Inicjatywy, a także Piotr Odya (dawniej PnP, obecnie niezrzeszony), Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska (dawniej PnP, obecnie niezrzeszona) oraz Jan Kulas i Adam Kucharek (KO). Pozostali wyszli. Jaki będzie skład nowej koalicji? Tego na razie nie wiadomo. Prawo i Sprawiedliwość na razie chce doprowadzić do wyboru nowego przewodniczącego. Nie dowiemy się, kto jak głosował - bo przewodniczącego wybiera się w głosowaniu niejawnym. Ze względu na formę głosowania, sesja musi odbyć się w trybie stacjonarnym. O sesję w trybie nadzwyczajnym - gdzie radni mogliby głosować w taki sposób - walczy teraz PiS. Sesja regulaminowa ma natomiast odbyć się ze względu na sytuację epidemiologiczną w trybie korespondencyjnym. Na razie nie wiadomo, jakie będzie wyjście tej sytuacji - ostatecznym będzie wkroczenie wojewody.

Czy kolejnym krokiem będzie odwołanie starosty i zarządu? Do tego będzie potrzeba bezwzględna większość głosów (czyli przeciw Augustynowi musi się wypowiedzieć 14 radnych). Jest już nawet pewna giełda nazwisk - w kuluarach wymienia się Witolda Sosnowskiego, Stanisława Smolińskiego, Barbarę Kamińską, Romana Małeckiego czy Tadeusza Dzwonkowskiego. Czy dojdzie do takiego politycznego scenariusza? Dowiemy się w najbliższych tygodniach.

Stanowisko Radnych Powiatu Tczewskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości

W związku z zaistniałą podczas XXIII sesji Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji sytuacją, radni zrzeszeni w klubie Prawa i Sprawiedliwości wyrażają swoje głębokie zaskoczenie i oburzenie postawą części radnych rządzącej koalicji, a w szczególności wiceprzewodniczącej Rady - Pani Alicji Gajewskiej. Stoimy na stanowisku, że przedstawiciele rządzącej koalicji, od momentu odwołania z funkcji przewodniczącego Pana Marka Modrzejewskiego zaczęli w sposób nie budzący wątpliwości naruszać i łamać przepisy prawa, w szczególności Statutu 0Powiatu Tczewskiego. Najwięcej wątpliwości budzi postawa prowadzącej obrady - Pani Alicji Gajewskiej, która kilkakrotnie złamała prawo. Poniżej podajemy ilustrujące to fakty:

1. Podczas posiedzenia w dniu 15.10.2020r zarządzała kilkakrotnie przerwy, bez podania konkretnego powodu (jest to złamanie § 16 Statutu Powiatu Tczewskiego, który zobowiązuje przewodniczącego do podania celu przerwy).
2. Podczas posiedzenia w dniu 15.10.2020r. zarządziła reasumpcję głosowania nad poszerzeniem porządku obrad, po tym, jak radny Marek Modrzejewski stwierdził, iż pomylił się w głosowaniu (jest to złamanie § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Tczewskiego, który umożliwia reasumpcję głosowania tylko w sytuacji gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, czyli gdy wadliwie policzono głosy). Cytowany przepis nie obejmuje błędów głosujących. Gdyby takie błędy można byłoby brać pod uwagę, to wszystkie głosowania można by zakwestionować poprzez stwierdzenie przegrywającego, że się pomylił.
3. W dniu 15.10.2020r. przerwała posiedzenie sesji na kilka dni bez podania konkretnego powodu i bez poddania swego ewentualnego wniosku pod głosowanie (złamanie §10 ust 1 i 2 Statutu Powiatu Tczewskiego, który daje taką możliwość jedynie Radzie Powiatu na wniosek - przewodniczącego, zarządu, klubu radnych i ? statutowego składu Rady mogących złożyć taki wniosek).
Pani Wiceprzewodnicząca była zobowiązana poddać go pod głosowanie.
4. Podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. stwierdziła cyt. "że błędnie dopuściła do poszerzenia porządku obrad", nie uznając, że nowy porządek został zatwierdzony poprzez głosowanie przez Radę większością 14 głosów, które to głosowanie konwalidowało powtórne głosowanie wniosku o rozszerzenie porządku obrad. I w tym przypadku Pani Wiceprzewodnicząca rażąco przekroczyła swoje uprawnienia. Do zmiany (poprawienia ) porządku obrad jest uprawniona jedynie Rada większością statutowego składu ( ar. 15 ust. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym ).
5. Podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. zamknęła posiedzenie sesji bez wcześniejszego rozpatrzenia wniosku formalnego, złożonego przed rozpoczęciem posiedzenia przez klub PIS, którego przyjęcie potwierdziła własnoręcznym podpisem (złamanie §13 Statutu Powiatu Tczewskiego).
6. Podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. prowadząca obrady nie włączyła aparatury nagłaśniającej i nie dopuściła radnych do zabrania głosu, w tym, w sprawach formalnych ( złamanie §13 Statutu Powiatu Tczewskiego, który enumeratywnie wymienia sprawy formalne, w których Przewodniczący jest zobowiązany udzielić radnemu głosu).

Ponadto podczas posiedzenia w dniu 15.10.2020r. kilkakrotnie zanikał obraz w transmisji na żywo, co zgłaszali obserwujący sesję mieszkańcy powiatu (złamanie art. 15 ust 1a Ustawy o samorządzie powiatowym). Dodatkowo podczas posiedzenia w dniu 20.10.2020r. na liście obecności widnieje podpis radnej Gabrieli Makać, która nie była obecna na sali (istnieje na to dowód w postaci zdjęcia listy obecności ).

W związku z zaistniałą sytuacją klub radnych PIS złożył kolejny wniosek o zwołanie sesji w ramach art. 15 ust. 7 Ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wyboru przewodniczącego rady, z zachowaniem wszelkich procedur i tajności głosowania.
Radni klubu PIS uważają, że jak najszybsze powołanie przewodniczącego Rady jest niezbędne do właściwego i zgodnego z prawem prowadzenia kolejnych posiedzeń, szczególnie w sytuacji pandemii, na co również zwróciła uwagę Pani Alicja Gajewska.

W imieniu radnych Powiatu Tczewskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości

Przewodnicząca klubu
Barbara Kamińska

Przewodniczący Koła Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Tczewie

Stanisław Smoliński

Tczew, 23.10 2020 r.

Zobacz takżeDrukuj
Prześlij dalej

Komentarze (29)
dodaj komentarz

 • -5

  gosc_gość

  26.10.2020, 08:09

  Pani Gajewska zamknela sesje i w jaki sposob pomogla w ten sposob szpitalowi ? Pan M.Augustyn nie został wybrany do rady miasta przez spoleczenstwo dzieki znajomoscia został starosta i teraz zarzuca innym ze spoleczensto nie jest za ....

  Odpowiedz
  IP: 165.225.xx6.xx3 
 • +9

  Łupaszko_gość_gość

  26.10.2020, 08:54

  '' a'la long"

  Noooo, oni myślą że społeczeństwo to idioci, a oni są tymi oświeconymi :)

  Cytuj
  IP: 37.47.xx5.xx7 
  -8

  Łupaszko_gość_gość

  26.10.2020, 08:58

  '' a'la long"

  Na moje Barbara Kamińska mogła by zostać starostą,tylko Panie nie ten Dzwonkowski bo to bez rożnicy wtedy czy Augustun czy Dzwon to jest jedno zło.

  Cytuj
  IP: 37.47.xx5.xx7 
  +11

  gość z boku_gość_gość

  26.10.2020, 10:04

  powiat

  Pan starosta bardzo skrupulatnie i misternie realizuje z góry ustalony z ratuszem plan obejmowania stanowisk w powiecie, to co zostało zrealizowane w mieście przenosi się na grunt powiatu. Kto nie z nami to wróg , kto się nie słucha ten wylatuje z gry- czytaj pracy( dyr. T.C.K.) Proszę zobaczyć jak pani Gajewska pięknie wywiązuje się z tej roli, oprócz tej pani jest jeszcze kilku radnych którzy są na garnuszku u prezydenta .Pytanie które się nasuwa to dlaczego ludzie odchodzą z PNP ? a do pana starosty( kupczenie stanowisk) to proszę sobie przypomnieć do jakiego stowarzyszenia należeli kiedyś radni K.Misiewicz i inni ,gzie pracują lub pracowali i DLACZEGO MUSIELI (DOBROWOLNIE OCZYWIŚCIE) zmienić stowarzyszenie na PNP. PNP ma przychylność lokalnych środków przekazu , to już nawet mniej zorientowani w tych układankach WIDZĄ I DLATEGO COKOLWIEK BY NIE ZROBILI JEST OK!

  Cytuj
  IP: 79.188.xx3.xx5 
 • +25

  Pis_gość

  26.10.2020, 08:18

  Ludzie pis robia to, co potrafia najlepiej: dziela ludzi, nastawiaja jednych przeciw drugim. Ich gierki, podstepy sa wrecz obrzydliwe. A wszystko pod zalona dymna praworzadnych, wspanialomyslnych katolikow. Tylko wladza ich interesuje. Dokad ten kraj zabrnie??

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx7.xx0 
 • +7

  ...._gość_gość

  26.10.2020, 10:05

  ....

  ...ludzie sami się dzielą bo własnych mózgów nie mają...

  Cytuj
  IP: 109.207.xx4.xx2 
  +5

  Patriota niezależny_gość_gość__gość

  26.10.2020, 11:14

  Hipokryci i intryganci !!

  Piotrze Odya zrób sobie rezonans , gdyż zapewne tobie brak kręgosłupa moralnego !!!!

  Cytuj
  IP: 188.147.xx7.xx9 
 • +17

  miś-to-cały-czas-człowiek-ZU_gość

  26.10.2020, 08:19

  Nie chodzi o stołki? To macie info...

  Piotr Odya - odszedł z PNP, jest teraz anty - nowe, otrzymane stanowisko = prawdopodobnie w Enerdze. Pani Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska odeszła z PNP - now stanowisko = prawdopodobnie coś tam z zabytkami przy państwowym muzeum. Jan Kulas = to się okaże, czekamy na wieści. Witold Sosnowski = cały czas chce być starostą. Zbigniew = cały czas chce wrocić na stanowisko naczelnika wydziału komunikacji, jest to możliwe jeśli Sosnowski zostanie starostą. Barbara Kamińska = rownież chciałaby być starostą - jednak chętnych jest więcej. I co? Gajewska nie miała racji?

  Odpowiedz
  IP: 185.220.xx1.xx8 
 • +28

  piswon_gość

  26.10.2020, 08:22

  PIS to dno. W*******C!

  Odpowiedz
  IP: 62.111.xx3.xx0 
 • -1

  Najgorzei_gość

  26.10.2020, 08:45

  Gorzej jak PiS ucieknie, a PO wskoczy

  Cytuj
  IP: 178.235.xx7.xx6 
 • +4

  EkO_gość

  26.10.2020, 08:49

  wstyd

  Dlaczego PnP nie potrafi uszanować reguł, które panują w demokracji? Za dużo Łukaszenki się naoglądali? Tak nie można postępować. Rada musi mieć przewodniczącego. Rada musi być w stanie wprowadzać w życie uchwały. Sytuacja, w której PnP blokuje dalszy rozwój wypadków jest niebywała!

  Odpowiedz
  IP: 85.198.xx9.xx8 
 • +8

  Pomorzanin_gość_gość_gość

  26.10.2020, 09:06

  WY.......cie PISLAMISTÓW W KOSMOS!

  Obudźcie się,nie miejcie złudzeń ,co jeszcze maja zrobić ci pislamiści ,zeby zatrzymać ten OBŁĘD?TO LUDZIE CISI,MALI,PODLI.

  Odpowiedz
  IP: 95.51.xx9.xx3 
 • PLUSUJEMNY_gość_gość_gość

  26.10.2020, 09:09

  Społeczeństwo niekoniecznie,....

  "Noooo, oni myślą że społeczeństwo to idioci, a oni są tymi oświeconymi :)"

  ale ty z pewnością.

  Odpowiedz
  IP: 95.51.xx9.xx3 
 • +18

  zniesmaczona_gość_gość

  26.10.2020, 10:17

  Kamińska

  "Na moje Barbara Kamińska mogła by zostać starostą,tylko Panie nie ten Dzwonkowski bo to bez rożnicy wtedy czy Augustun czy Dzwon to jest jedno zło."

  Co ty piszesz? Jak Kamińska nie potrafi sobie dać rady w szkole jako pedagog z młodzieżą, a co dopiero jako starosta. W szkole nie potrafiła załagodzić prostych spraw , przy jej debilnym działaniu dochodziło zawsze do eskalacji konfliktów. Marny z niej pedagog. JAK NAJDALEJ OD TEJ BABY!!!!!!

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx0.xx9 
 • -15

  Łupaszko_gość_gość

  26.10.2020, 10:40

  '' a'la long"

  Na moje dosyć rzeczowo mówi Kamińska, a Augustyn co :wygląda jakby nadużywał alkoholu, trzesie sie, jest nerwowy, reaguje nerwowo, - nie Augustyn napewno nie nadaje sie na staroste.

  Cytuj
  IP: 37.47.xx5.xx7 
 • +6

  _gość

  26.10.2020, 10:47

  PIS = PATOLOGIA I ŚREDNIOWIECZE !

  Jak głosi staropolskie przysłowie: "Lepiej ch**em mieszać ciasto, niż z PiS-owcem wyjść na miasto" !

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx5.xx9 
 • -3

  ._gość

  26.10.2020, 11:27

  To jest właśnie poziom dyskusji z tymi oświeconymi. PIS nie ma z kim przegrać bo nie potraficie merytorycznie rozmawiać i niczego zaproponować. Obelgi i bluzgi może pod budką z piwem zrobią na kimś wrażenie ale w realnym świecie takich krzykaczy nie traktuje się poważnie.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx7.xx6 
 • +9

  Arsen Lupin_gość

  26.10.2020, 11:10

  krótka piłka

  podpis gabrieli Makać upoważnia do pobrania diety - albo sprawdzić grafologicznie czy to jej podpis albo złożyć zawiadomienie o usiłowaniu wyłudzenia diety

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx8.xx5 
 • +2

  qq_gość

  26.10.2020, 19:35

  byla na sali obok

  Cytuj
  IP: 109.197.xx0.xx3 
 • +12

  Polska_gość

  26.10.2020, 11:42

  WON PiS-em !!!!!!!

  "To jest właśnie poziom dyskusji z tymi oświeconymi. PIS nie ma z kim przegrać bo nie potraficie merytorycznie rozmawiać i niczego zaproponować. Obelgi i bluzgi może pod budką z piwem zrobią na kimś wrażenie ale w realnym świecie takich krzykaczy nie traktuje się poważnie."

  A jaki poziom reprezentuje PiS ? Poziom deski podłogowej! Nie uznajecie konstytucji, tworzycie własne prawo i sądy wierne Ziobrze , nie rozmawiacie z ludźmi i wykonujecie polecenia pewnego ułomnego starca z Żoliborza. Dodatkowo obstawiacie wszystkie urzędy państwowe słupami w myśl zasady mierny, ale wierny. Zblatowaliście się z klerem wykonując jego polecenia, który ma dziś równie mizerną reputacje, jak wy - prawi i sprawiedliwi -hahahahaha!

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx5.xx9 
 • -4

  ._gość

  26.10.2020, 17:44

  KOnstytucji to wy nie uznajecie - między innymi ochrony życia od poczęcia, które to jest zapisane wprost w konstytucji.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx7.xx6 
 • +7

  ***** ***_gość

  26.10.2020, 12:48

  chce wiedzieć...

  ...czy ja głosując na PnP, a moja małżonka na PO głosowaliśmy de facto na PiS? Nie pytam już o osobę Kucharka, ponieważ to urządzenie nie posiada żadnego kręgosłupa!

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xxx.xx8 
 • +10

  Adam_gość_gość_gość_gość

  26.10.2020, 16:06

  Kulas, oddajesz powiat pisowi. Za stołek? Bo nie lubisz Modrzeja? Czy podkładasz świnię Augustynowi? Rusz tym swoim czerepem i opamiętaj się. Wstydzę się, że cię znam, człowieku bez zasad.

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx7.xx9 
 • -9

  Zorientowany_gość_gość

  26.10.2020, 17:23

  :)

  Przedstaw się imieniem i nazwiskiem, skierujemy pozew o naruszenie dóbr osobistych.

  Cytuj
  IP: 91.206.xx4.xx9 
 • Mięczysław_gość_gość_gość

  26.10.2020, 16:38

  Gość

  gra na czas popuszczają ze strachu o stolki wystarczyło by pozbawić nagród prezesów instytucji podległym ratuszowi a wystarczyło by na herbatę i obiady dla dzieci w szkołach w Tczewie w tym misiwicze i jemu podobni nic złego nie widzą nie ma żadnej obłudy hehehe przyszedł czas na was nic dobrego dla miasta i mieszkańców nie zrobiliście czas was pogonic do normalnej roboty tylko kto was zatrudni he he he

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx0.xx2 
 • +4

  Miś_gość

  26.10.2020, 18:55

  Tylko PiS jest w stanie zrobić większy burdel niż jest.

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx2.xx1 
 • +4

  Adam_gość_gość_gość_gość_gość

  27.10.2020, 00:34

  "Przedstaw się imieniem i nazwiskiem, skierujemy pozew o naruszenie dóbr osobistych."

  Ani mi się śni szargać swojego nazwiska w kontekście Kulasów. Bo to pisał syn Bartek, prawda? Prawda boli, co nie?

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx7.xx9 
 • +2

  X-man _gość

  27.10.2020, 09:24

  ... takie tam przemyślenie...

  ... brak słów, też mi wstyd, że znam Adama, Janka, Piotra, panowie trochę analizy, ani ja ani nikt z moich znajomych nie głosował na PIS i nigdy nie będzie

  Odpowiedz
  IP: 195.191.xx0.xx7 
 • +2

  gość _gość

  27.10.2020, 10:44

  STOŁKI i diety...

  Jedni i drudzy tylko stołki i diety.... niestety ;-))) Zarówno PiS chce obsadzić taborety, jak i obecni trzymający aktualnie stołki z PNP.. popatrzcie na obsadzone fuchy dyrektorskie w mieście. Zasady demokracji wygrani biorą i dzielą, zawsze będą powiązania miasto - powiat ..posady dla swoich i ich rodzin. Ważne by byli kompetentni, dobrze rządzili a o to trudno coraz trudniej ..... a suweren zalatany, nie zawsze ma czas i ochotę by przyjrzeć się władzy..

  Odpowiedz
  IP: 153.19.xx3.xx9 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.