2 250 000 zł na przebudowę dawnego zabytkowego wydawnictwa "Pielgrzym"

(fot. mat. prasowe)
2 250 000 zł na przebudowę dawnego zabytkowego wydawnictwa "Pielgrzym"
Rozstrzygnięcie 2. naboru wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" to kolejne środki pozyskane przez Gminę Pelplin.

Złożony projekt przebudowy dawnego zabytkowego wydawnictwa "Pielgrzym" wraz z utworzeniem Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie uzyskał 79,5 pkt (18. miejsce) w ocenie merytorycznej i strategicznej uzyskując dofinansowanie w wysokości 2 250 000,00zł (blisko 75% wartości całości projektu).

Wybudowana w 1873r. dawna siedziba wydawnictwa "Pielgrzym" dzięki realizacji projektu zacznie spełniać nowe funkcje: kawiarenki z czytelnią, nowoczesnej mediateka oraz sali konferencyjnej. W ramach zadania planuje się również:

- Usunięcie barier architektonicznych w obiekcie

- Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych
- Termomodernizacja obiektu
- Zagospodarowanie wód opadowych do zasilenia "ogrodu deszczowego"
- Utworzenie "ogrodu książki"

W ramach 2. naboru złożono 110 wnioski, w tym 103 wnioski poprawne formalne na łączną kwotę dofinansowania 148 791 641 zł. Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 47 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej i strategicznej łącznie, w kolejności od 1. do 47. miejsca zajmowanego na liście rankingowej, na łączną kwotę dofinansowania 78 711 051,00 zł.

Drukuj
Prześlij dalej