Powiatowy konkurs Plastyczno-Multimedialny dla uczniów. Czekają atrakcyjne nagrody

(fot. mat. prasowe)
Tczew - Powiatowy konkurs Plastyczno-Multimedialny dla uczniów. Czekają atrakcyjne nagrody
Zespół Szkół Branżowych w Tczewie jest organizatorem powiatowego konkursu. Konkurs jest dla uczniów z 7-8 klas szkół podstawowych z powiatu tczewskiego. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO-MULTIMEDIALNY na temat: "Zawodowiec może więcej". Nadrzędnym założeniem i celem konkursu jest propagowanie szkolnictwa branżowego, rozwój umiejetności plastycznych oraz multimedialnych uczniów.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej z powiatu tczewskiego. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu w formie pracy plastycznej lub grafiki komputerowej przedstawiającej znaczenie wykonywanego zawodu
w życiu człowieka.

Konkurs dotyczy zawodów, które oferuje Zespół Szkół Branżowych, m.in. piekarz, cukiernik, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektromechanik, kucharz itd. (listę zawodów znajdziecie na stronie internetowej szkoły https://zsbtczew.pl)

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. Technika wykonania oraz format prac:

Prace plastyczne:

- malarstwo, rysunek (format o rozmiarach . A-4 lub A-5), technika dowolna: farby, ołówek, kredki, fotografia, collage, techniki mieszane.
- grafika komputerowa z wykorzystaniem dowolnych programów komputerowych

Terminy:

14 maja 2021 r. - termin dostarczenia prac,
17 maja 2021 r. - obrady Jury,
25 maja 2021 r. - uroczyste podsumowanie konkursu,
Uwaga! Spotkanie uczestników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej może odbyć się stacjonarnie lub wirtualnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Przekazane prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.

Wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą:

- tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu.

Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Wszystkie prace dostarczamy drogą elektroniczną poprzez:

- szkolną stronę Facebook Zespołu Szkół Branżowych

- lub na adres mailowy kniec.anna34@gmail.com

Autorzy prac zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac oraz fotografii na wszelkich polach eksploatacji.

Do pracy konkursowej należy załączyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II
ul. Czyżykowska 17
83-110 Tczew

mgr Hanna Kwaśniak
mgr Anna Knieć

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Załącznik 1

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła)

............................................................................................................. .

w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Multimedialnym na temat "Zawodowiec może więcej".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych./ Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm./ 4.05.2019 r.

....................................................... czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego


Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA