Aby otrzymać zasiłek, nie zawsze wystarczy zwolnienie lekarskie

Lekarz
Tczew - Aby otrzymać zasiłek, nie zawsze wystarczy zwolnienie lekarskie
Choroba może spotkać każdego - niezależnie czy jest pracownikiem czy pracodawcą. Przedsiębiorcy, którzy sami za siebie płacą składki, powinni pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie jest jednoznaczne z wypłatą zasiłku. Muszą jeszcze złożyć wniosek do ZUS. Przedsiębiorcy, którzy wypłacają zasiłki swoim pracownikom mogą, natomiast pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę wypłaconych świadczeń.

Jesteś przedsiębiorcą i podlegasz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu? Możesz wówczas korzystać ze świadczeń w razie choroby, macierzyństwa i opieki nad chorym członkiem rodziny. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Musisz jednak pamiętać, że by otrzymać zasiłek nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie (e-ZLA) czy decyzja o kwarantannie. Potrzebny jest też odpowiedni wniosek. Wnioski można znaleźć, wypełnić i wysłać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Są one dostępne również na stronie www.zus.pl w wersji do wypełnienia i wydrukowania.

- Należy pamiętać, że przedsiębiorca może być także płatnikiem zasiłków. Jest tak, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Wypłaca je wtedy pracownikom w czasie ubezpieczenia np. zatrudnianym w ramach umowy o pracę. Jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 20 osób lub mniej to zasiłki wypłaca ZUS. Liczbę ubezpieczonych ustala się na cały rok kalendarzowy. Przyjmuje się liczbę ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Jeżeli tego dnia nikt nie był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, to uwzględnia się liczbę ubezpieczonych w pierwszym miesiącu zgłoszenia. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.


Jeżeli pracodawca wypłaca zasiłki swoim ubezpieczonym, to pomniejsza o ich kwotę składki na ubezpieczenia społeczne, które opłaca do ZUS. Wypłacone zasiłki płatnik rozlicza w składanych do ZUS dokumentach: imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.


Drukuj
Prześlij dalej