XVI Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie

(fot. gniew.pl)
XVI Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
W czwartkowy wieczór, 30 listopada na zamku w Gniewie odbyła się 16. Gminna Gala Wolontariatu. Podczas uroczystości tytuły i wyróżnienia przyznano najaktywniejszym wolontariuszom, animatorom, organizacjom społecznym i firmom prospołecznym. Nagrodzone zostały również lokalne inicjatywy społeczne. Laureatom nagrody wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki oraz Zastępca Burmistrza Joanna Kamińska.

- Chciałbym podziękować i pogratulować przede wszystkim osobom, które zostały nagodzone. Wiadomo, że każdy może zostać wolontariuszem, czy jest się młodym człowiekiem, czy jest się osobą dojrzałą. Wynika to z potrzeby serca. Każdy człowiek, który chce się angażować w życie, czy pomoc drugiemu człowiekowi, po prostu zrobi to bezinteresownie. Wolontariusz to osoba, która z dobroci serca podchodzi do drugiego człowieka, aby zrozumieć jego trudną sytuację, okazać mu niezbędną pomoc, dzieląc się dobrem i wsparciem. Wszyscy wolontariusze, którzy zostali dzisiaj docenieni kierunkują się tym, aby dbać o naszą przyszłość, aby dzieci i młodzież, które dorastają były uczone wielu rzeczy, których potrzebują w dorosłym życiu. - mówi burmistrz Maciej Czarnecki.


Kategoria Wolontariusz Roku 2023

Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2023 otrzymała Elżbieta Struczyńska. Ta wolontariuszka z zamiłowaniem od kilku lat prowadzi opaleńską scholkę, gdzie panie przy muzycznym akompaniamencie śpiewają i nieustannie uczą się czegoś nowego. Wyróżniona często występuje publicznie wraz ze scholką grając na organach, szczególnie podczas większych uroczystości kościelnych, spotkań opłatkowych oraz festynów wiejskich.


Wolontariuszem Roku 2023 został Ryszard Wiecki, aktywny słuchacz Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku, który od blisko dwóch lat działa w uniwersyteckim radiu SoVo. Jako dziennikarz posiada umiejętności z zakresu nagrywania, opracowania i monitorowania plików audio i video. Od lutego 2022 przyczynił się do powstania niemal 40 audycji zamieszczonych w internetowym radiu SoVo. Jako wielki miłośnik i przyjaciel zwierząt opiekuje się wolno żyjącymi kotami, które dokarmia i dba o ich dobrostan.

Kategoria Animator Roku 2023

Wyróżniona w tej kategorii została Małgorzata Gajewska, wieloletnia sołtys zaangażowana w budowanie dobrych relacji międzyludzkich. Swoimi działaniami wykracza poza pełnioną funkcję, organizuje słynne wycieczki w okresie letnim, w których udział biorą mieszkańcy z całej gminy. Ponadto jest współorganizatorem spotkań i warsztatów z różnych dziedzin. Swój wolny czas poświęca na pomoc innym. Organizuje festyny, zabawy andrzejkowe i sylwestrowe oraz zbiórki charytatywne.

Organizacja Społeczna Roku 2023

Wyróżnienie w kategorii Organizacja Społeczna 2023 otrzymała drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Gogolewa. Ci strażacy są gotowi nieść pomoc potrzebującym o każdej porze dnia i nocy. Poświęcają swój czas wolny pracom społecznym, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, aby utrzymać jednostkę w gotowości. Organizacja jest zaangażowana w życie lokalnej społeczności, udzielają się w organizowanych na terenie sołectwa i gminy wydarzeniach. Najważniejszą częścią jej działalności są ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, ochrona mienia, walka z zagrożeniami i żywiołami.

Laureatem tej kategorii został Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego pod przewodnictwem senseia Kazimierza Maruta. Klub propaguje zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży, ale także wśród dorosłych. Organizacja od lat zrzesza młodszych mieszkańców naszej gminy, dbając o rozwój ich pasji oraz samodyscypliny. Oprócz zajęć sportowych organizuje również wyjazdy letnie i zimowe oraz wyjścia na zamek, podczas których uczestnicy rozwijają się podczas warsztatów kulinarnych, występów wokalnych i artystycznych. Swój wolny czas poświęca również osobom starszym, dbając o ich sprawność fizyczną.

Firma Prospołeczna Roku 2023

Firmą Prospołeczną Roku 2023 zostało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Ślizex Wiesław Ślizewski. Firma ta angażuje się w organizację ogólnopolskiej akcji Wielkich Serc, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Laureat ma swój udział w zagospodarowaniu miejskiej przestrzeni w obiekty małej architektury, między innymi czerwone serca na nakrętki i ławeczkę w kształcie serca. Wspiera i włącza się również w inicjatywy kulturalne i turystyczne, takie jak wycieczki szkolne, festiwal historyczny Vivat Vasa, Gniewinki, Mikołajki.

Inicjatywa Społeczna Roku 2023

Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał projekt pod nazwą "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej - cykl zajęć edukacyjnych na terenie gminy Gniew" koordynowany przez Annę Chyłę i wsparty przez Tomasza Truszczyńskiego. W ramach tej akcji zespół gniewskich strażaków odwiedza szkoły i przedszkola, aby nauczyć dzieci i młodzież reagować, a nie przechodzić obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Projekt ten zakłada przeszkolenie około 3 tysięcy dzieci z terenu gminy Gniew. Na terenie powiatu tczewskiego nie było jeszcze projektu związanego z pierwszą pomocą o tak szerokim zasięgu, jak ten realizowany przez druhów całkowicie charytatywnie.


Organizatorzy serdecznie dziękują pani dyrektorowi Jarosławowi Karolczykowi za udostępnienie zamkowej Sali, wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia, a szczególnie nagrodzonym i przybyłym gościom za obecność w tym ważnym dniu.

Drukuj
Prześlij dalej