Dwa lata Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Mama, matka, dziecko
Dwa lata Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego
Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczego (RKO) jest realizowany od dwóch lat. Przez ten czas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał świadczenia dla ponad 55 tys. dzieci z Pomorza. Suma wypłaconego wsparcia to prawie 393 mln zł.

Od 1 stycznia 2023 r. można składać do ZUS wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia. W ramach RKO rodzice mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy, w miesięcznych transzach - po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok - wybór zależy od rodziców. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Raz w okresie pobierania kapitału, rodzić może złożyć wniosek o zmianę wysokości transzy i podwyższyć ją do 1000 zł lub obniżyć do 500 zł.

- Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać elektronicznie - za pośrednictwem  aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości internetowej. ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku. Wypłata kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje do niego prawo. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia. Znajdzie ją w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS, również wtedy, gdy wniosek został złożony przez aplikację, bank czy portal Emp@tia. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS.


Drukuj
Prześlij dalej